Schválená dokumentace
PořizovatelObecní úřad Staré Hradiště, Ing. Josef Filipi
Datum schválení27. 4. 2022
Doplňující informace

Do zprávy o uplatňování včetně pokynů pro zpracování změny územního plánu a dokladů o jejím pořízení je možné nahlížet na Obecním úřadu Staré Hradiště; zpráva o uplatňování včetně pokynů pro zpracování změny územního plánu je uložena na obci Staré Hradiště a na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování.