Schválená dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Datum schválení7. 12. 2016 
Doplňující informaceDo Zprávy o uplatňování Územního plánu Stéblová 2016 a dokladů o jejím pořízení - spis č. 6786/2016 je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování; Zpráva o uplatňování Územního plánu Stéblová 2016 je uložena na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta a na obci Stéblová.