Schválená dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Datum schválení25.11.2020
Doplňující informaceDo Zprávy o uplatňování ÚP Němčice 2013 a dokladů o jejím pořízení - spis č. 36835/2017 je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta. Zpráva o uplatňování je dále uložena na Obecním úřadu Němčice.