Schválená dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Datum schválení29.9.2020
Doplňující informaceDo zprávy o uplatňování a dokladů o jejím pořízení je možné nahlížet na Obecním úřadu Dříteč; zpráva o uplatňování je uložena na obci Dříteč a na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta.