Národní kulturní památka Winternitzovy automatické mlýny je jednou ze staveb architekta Josefa Gočára. Monumentální mlýnskou budovu na břehu Chrudimky v centru Pardubic navrhl architekt Gočár roku 1909 pro podnikatele bratry Winternitzovy. V roce 1924 byl komplex rozšířen o obilné silo. Automatické mlýny fungovaly nepřetržitě více než 100 let, a to do roku 2013.
Od roku 2016 prochází mlýnský brownfield díky iniciativě Mariany a Lukáše Smetanových a jejich rodinné Nadace Automatické mlýny, proměnou na moderní kulturně-společenskou městskou čtvrť.

Sféra

Sféra je inovativní vzdělávací centrum nabízející špičkově vybavené řemeslné i technologické dílny, učebny pro širokou veřejnost a sál s didaktickými pomůckami pro nejmenší.

Sféra vzdělává pro budoucnost, vytváří prostor pro kreativitu, tvorbu a objevování nových souvislostí. Propojuje také aktéry z různých oborů a skupin, nabízí rozvoj celé komunity i svůj vlastní a posiluje zodpovědnost kolem nás.

​​​​​​​Ambicí Sféry je nadchnout návštěvníky pro polytechnické obory, probudit jejich tvořivost a umožnit jim smysluplné a zábavné trávení volného času.

www.sferapardubice.eu

Sféra

Gočárova galerie

Gočárova galerie

Dnešní Gočárova galerie v Pardubicích byla zřízena jako Krajská galerie v roce 1953, tedy v době, kdy byla u nás zakládána síť státních galerií. V roce 2000 získala Gočárova galerie zpět i rekonstruovaný Dům U Jonáše, kde také zahájila výstavní činnost. V roce 2023 otevřela druhou část v budově Automatických mlýnů.

Pro účely moderní galerie je bývalý industriální objekt mimořádně atraktivní. Vznikly zde výstavní sály pro výstavy a expozice, moderní depozitáře, ale i kvalitní zázemí pro práci se sbírkami. Výstavní prostory doplňuje galerie o edukační ateliér, přednáškový sál, knihovnu, vyhlídkovou terasu a galerijní kavárnu. Zároveň v prostorách zůstaly zachovány některé z prvků původního mlýna jako transmise, výsypky a podobně.

www.gocarovagalerie.cz/cs

Gampa

GAMPA nebo-li Galerie města Pardubic funguje od roku 2012. Cílem galerie je soudobou uměleckou tvorbu přibližovat široké veřejnosti a vytvářet platformu pro diskuzi nad aktuálními uměleckými i společenskými tématy. Nabízí inspirativní, zážitkový i relaxační prostor otevřený všem bez rozdílu. Galerie města Pardubic je neziskovou a nesbírkotvornou institucí.
​​​​​​​
Od září 2023 naleznete GAMPU nově v areálu zrekonstruovaných Automatických mlýnů na místě původních skladů obilné mouky. Galerie působí ve výstavních prostorách v přízemí a disponuje také dvěma rezidenčními apartmány.

www.otevrenakultura.cz/cs/gampa

Gampa

Silo - Nadace Automatické mlýny

Silo - Nadace Automatické mlýny

Nadace byla iniciátorem konverze brownfieldu na moderní městskou kulturně-společenskou čtvrť. Nyní je koordinátorem značky Automatické mlýny. Jejím sídlem je bývalé obilné silo, které je výchozím bodem prohlídkových tras, meeting pointem, zázemím a srdcem areálu. Kurátorsky zastřešuje dění ve veřejném prostoru Automatických mlýnů, přičemž se soustředí na přesahy architektury a umění.

V budově sila v původních násypkách představuje expozice připravené na míru do těchto specifických prostor. Nejvyšší podlaží sila pak ukrývají multifunkční sál a terasu s vyhlídkou.

www.automatickemlyny.eu