Popis akce 

Zahájení31. 5. 2021
Dokončení2. 8. 2021
ZhotovitelVario s.r.o.
ProjektIng. Jiří Cihlář
...Nadpis

Návrh

V návaznosti na dokončenou 1. etapu úprav okolí Bajkalu je připraven projekt druhé etapy. Ta bude řešit severní stranu jezera a propojení stezky okolo Bajkalu. Projekt ideově vychází z architektonické studie Ing. arch. Pavla Mudruňky. 

Záměr předpokládá výstavbu osvětlené stezky pro chodce a cyklisty s asfaltovým povrchem na severní straně Bajkalu k objektu čp. 513 (malobyty) a dokončení mlatové cesty okolo celého jezera s napojením na stávající nemotoristické komunikace. Na straně u Hradecké ulice bude nová mlatová cesta schodištěm propojena s chodníkem podél silnice. V rámci akce budou pokáceny 3 stromy, které jsou v kolizi se stavbou (2 topoly a 1 javor), a budou nahrazeny výsadbou tří nových stromů. Součástí akce bude předláždění prostranství, které se nachází za průchodem domem čp. 513 směrem k Bajkalu. Na novém úseku asfaltové stezky vzniknou dva zálivy pro lavičky s výhledem na Bajkal. 

Rekapitulace (Kč)

Zpevněné plochy1 033 703,24
Veřejné osvětlení347 015,88
Kácení a výsadba zeleně40 900,31
Vedlejší rozpočtové náklady102 800,00
Cena celkem1 524 419,43
Cena celkem včetně DPH1 844 547,53