Místní část Černá za Bory a Žižín jsou katastrální území dohromady o rozloze cca 208 ha. Počet obyvatel k 1.1.2024 na území Černé za Bory činí 1042 a na území Žižína 46 obyvatel.

Základní občanská vybavenost:
- poštovní úřad
- obecní dům - pronajatý SOU stavební
- ostatní vybavení jako např. restaurace, obchody a pod.

Historie

O historii existuje jen málo zpráv. Roku 1289 byla snad sídlem Bolecha z Černé . Později ves Černá za Bory patřila k pardubickému panství, které vlastnil Arnošt z Hostyně a ze Staré a který zemřel roku 1342. V jeho závěti ze dne 29.12.1340 je jmenován vykonavatelem poslední vůle a dědicem pardubického panství jeho syn Arnošt z Pardubic, pozdější pražský arcibiskup. Od roku 1387 držel Černou za Bory nejmladší Arnoštův syn Vilém, bratr arcibiskupa, spolu se svým synem Smilem Flaškou. Po Smilovi byl jejím majitelem Arnošt Flaška z Rychmburka a jeho syn Jan. V roce 1491 koupil Černou pan Vilém z Pernštejna.