Vydaná dokumentace
Pořizovatel

Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
Mgr. Pavla Černá

Projektant

ATELIER TSUNAMI, s.r.o.
Ing. arch. Aleš Krtička

Datum nabytí účinnosti21. únor 2018
Doplňující informaceschválená dokumentace pro rozhodování o změnách v území