Jméno
Pozice
Gesce/pověření
E-mail Kandidátní listina
Nominován
Politická příslušnost
Bc. Jan Nadrchal
primátor města
jan.nadrchal@mmp.cz ANO 2011
ANO
ANO
strategie a rozvoj města, veřejné zakázky, projektový management
Mgr. Jakub Rychtecký
1. náměstek primátora
jakub.rychtecky@mmp.cz Žijeme Pardubice
ČSSD
ČSSD
ekonomika a rozpočet, školství, sport, sociální politika, zdravotnictví
Ing. Jan Hrabal
náměstek primátora
jan.hrabal@mmp.cz ANO 2011
ANO
ANO
doprava, investiční výstavba, správa majetku města
Jiřina Klčová
náměstkyně primátora
jirina.klcova@mmp.cz ANO 2011
ANO
ANO
kultura, dotační politika, životní prostředí, správa kapitálových podílů společností
René Živný
náměstek primátora
rene.zivny@mmp.cz Společně pro Pardubice
SNK ED
SNK ED
cestovní ruch a destinační management, územní plánování, urbanismus a architektura, energetika města, informační technologie
Mgr. Bc. Radek Hejný

radek.hejny@mmp.cz ANO 2011
ANO
BEZPP
Jiří Rejda, DiS.

jiri.rejda@mmp.cz ANO 2011
ANO
ANO
MUDr. Štěpánka Fraňková

stepanka.frankova@mmp.cz Žijeme Pardubice
NK
BEZPP
Otakar Janecký

otakar.janecky@mmp.cz Žijeme Pardubice
PP21
PP21
Ing. Jiří Lejhanec

jiri.lejhanec@mmp.cz Společně pro Pardubice

BEZPP
František Brendl

frantisek.brendl@mmp.cz Společně pro Pardubice

ČSR