Složení Rady Městského obvodu Pardubice I

  • Mgr. Ondřej Šebek - místostarosta

  • Bc. Alena Stehnová - starostka

  • Ing. arch. Jaroslav Menšík

  • Mgr. Marie Hubálková

  • Vladimír Martinec