Členové rady

Jméno
Pozice
Gesce/pověření
E-mail Kandidátní listina
Nominován
Politická příslušnost
Mgr. Bc. Radek Hejný
starosta MO Pardubice II
radek.hejny@umo2.mmp.cz ANO 2011
ANO 2011
Bez politické příslušnosti
Milan Drahoš
místostarosta MO Pardubice II
mildr@tiscali.cz SPOLU
ODS
ODS
Lubomír Hanzlík

lubanh@icloud.com ANO 2011
ANO 2011
ANO 2011
Ing. Petr Nachtigall, Ph.D.

petr.nachtigall@upce.cz Zeleni a Piráti: 42projektu.cz
Piráti
Bez politické příslušnosti
Ing. Marta Vitochová

marta.vitochova@seznam.cz
Žijeme Pardubice
ČSSD
ČSSD