Složení Rady Městského obvodu Pardubice VII

Ustavující jednání Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII konané dne 19.10.2022 zvolilo následující složení členů Rady MO Pardubice VII.

  • Jan Rejda - starosta
  • Mgr. Michal Janeček - místostarosta
  • Michal Bereznaj
  • Martin Fuchsa
  • Ing. Vítězslav Košťál