ČSÚ - výběrové šetření v domácnostech 3. 2. - 23. 6. 2024

Na území MO Pardubice II – konkrétně v ulici Jiřího Tomana


Životní podmínky 2024 – výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v roce 2024 každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2024“ (EU-SILC). Vlastní šetření proběhne v době od 3. února do 23. června 2024 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty ty osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je nesmírně důležitá. Umožní v zájmu nás všech získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem. Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat oficiálním průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti.

Oprávněnost návštěvy tazatele je možno ověřit na internetových stránkách ČSÚ na tomto odkazu: https://www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele.

Dále na pracovišti KS ČSÚ v Pardubicích na telefonním čísle 703 462 104.

Více informací k šetření lze získat v odkazu: https://www.czso.cz/csu/vykazy/vyberove_setreni_prijmu_a_zivotnich_podminek_domacnosti.