Popis projektu

Hlavní problém:
Projekt Culture Buddy je jedním z výstupů Koncepce odstraňování bariér v přístupu ke kultuře a řeší konkrétní bariéry definované v rámci analytické části projektu.

Hlavní myšlenku koncepce lze shrnout jejím pracovním názvem „Kultura pro všechny“ a konkrétně tento projekt cílí na řešení bariér, které znemožňují znevýhodněným skupinám osob zúčastnit se kulturního představení či aktivity. Jedná se přitom o měkké typy bariér (motivace, neznalost, apod.) i tvrdé bariéry (zejména potřeba fyzického doprovodu na představení z důvodu zdravotního handicapu).


Popis projektu

Cíl projektu:
Cílem projektu je zprostředkovat doprovod na kulturní aktivitu či představení osobám čelícím bariérám v přístupu ke kultuře.

Služba by měla být dostupná osobám, které z rozličných důvodů nemohou kulturní aktivity navštívit. Culture Buddy nemá za cíl suplovat asistenční služby, ale cíleně a efektivně je doplnit, a to i pro osoby, které nemají možnost asistenční služby využít.

Rozsah poskytovaných služeb bude vyhodnocen po pilotním ročníku, který probíhá v roce 2022.

Princip projektu:
Základní myšlenkou projektu je propojení organizací poskytujících kulturní služby, organizací v oblasti sociálních služeb a účast dobrovolníka.

Klienti projektu si mohou vybrat ze speciálního kalendáře akci, kterou za doprovodu dobrovolníka navštíví. Rozsah a intenzita aktivity je dána možnostmi dobrovolníka a konkrétními potřebami klienta. Koordinátorem projektu je Česká abilympijská asociace, z. s. ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem Koalice nevládek Pardubicka, z. s., které se stará o zprostředkování a proškolení dobrovolníků do projektu.

Kulturní organizace, které do projektu vkládají do systému vstupenky, jsou příspěvkovými organizacemi města Pardubic a Pardubického kraje a současně jsou partnery Statutárního města Pardubic v rámci Memoranda o společné spolupráci při naplňování Koncepce odstraňování bariér v přístupu ke kultuře. Konkrétně se jedná o Východočeské divadlo Pardubice, Komorní filharmonie Pardubice, Centrum pro otevřenou kulturu, Krajská knihovna v Pardubicích, Východočeská galerie v Pardubicích, Dům dětí a mládeže ALFA, Dům dětí a mládeže BETA, Základní umělecká škola Polabiny, Základní umělecká škola Havlíčkova a Turistické informační centrum Pardubice.

Rozpočet projektu:
Náklady na jeden rok. 150.000 Kč

Dosavadní průběh projektu:
Pilotní verze projektu probíhá v roce 2022. Na základě vyhodnocení pilotního ročníku bude vyhodnoceno jeho další pokračování a rozsah.