Deevoluční milovník alkoholu se plazil do slepého ramene Labe i vývoje lidstva; Za opilé bezdomovce bude pykat i ten, kdo jim alkohol opakovaně prodává

Deevoluční milovník alkoholu se plazil do slepého ramene Labe i vývoje lidstva

Původní vědecky všeobecně přijímanou tezi, že život na zemi přišel z vody, zpochybnil v Pardubicích jeden badatel z VŠŽ neboli Vysoké školy života. Na katedře alkoholických studií bádal se svým kolegou tak dlouho, až teorii zcela obrátil a málem zalezl zpět do vody. Krom slepé větve evolučního výzkumu se jednalo o slepé rameno Labe v Polabinách. Experiment hrozící utonutím zastavil až náhodný kolemjdoucí. Ten dotyčného 42letého deevolučního průkopníka vytáhl na břeh dříve, než stihl rozšířit četné řady laureátů ověnčených Darwinovou cenou. Strážníci pak dotáhli bezvládné tělo dále na břeh a dotáhli dechovou zkoušku s výsledkem 2,13 promile. Experimentální alkoholik – zatímco byl zachraňován - hrubě urážel jak oznamovatele, tak strážníky. S ohledem na stav, ve kterém zcela zjevně ohrožoval svůj život, byl tento muž převezen do jiného odborného ústavu, kde jej službu konající lékař přijal mezi své klienty. Účet za jeho výzkum vlastní životnosti a cizí trpělivosti mu bude vystaven, jakmile vystřízliví.

Za opilé bezdomovce bude pykat i ten, kdo jim alkohol opakovaně prodává

Prostor před hlavním nádražím a Palackého třída v Pardubicích patří k místům, kde je vyhláškou města zakázána konzumace alkoholu. Bohužel, některé osoby žijící v tomto městě v tom překážku nespatřují a konzumují. Městská policie Pardubice proti nim zasahuje opakovaně v mezích, které k tomu stanovuje zákon. V úterý takto strážníci zasahovali proti třem osobám zcela pod vlivem alkoholu. Ve všech případech se jednalo o osoby dlouhodobě problémové a hlídkám dobře známé z komunity osob bez domova.  
První byla zcela opilá žena, která na lavičce před hlavním nádražím vykřikovala vulgarity po lidech a odmítala uposlechnout výzev strážníků a odcházela při řešení svého protiprávního jednání pryč. Při nastupování do převozní sanitky městské policie se navíc pokusila jednoho ze strážníků kopnout.
Rovnou z tohoto případu jela hlídka na další dva zcela opilé muže, kteří leželi na ulici na Palackého třídě. Strážníci u nich naměřili 3,90 a 3,62 promile alkoholu v dechu. Vzhledem ke stavu, kdy nebyli schopni ani odejít i je čekal převoz na záchytnou stanici.
Tím ovšem případ neskončil. Strážníci vzhledem k tomu, že se tak děje opakovaně přistoupili i k dalšímu řešení s cílem vysvětlit prodejcům alkoholu, že i oni jsou rovněž odpovědni za tento vleklý problém.
Strážníci využili ustanovení zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Ten zakazuje mimo jiné i prodej alkoholu osobám, které jsou zcela zjevně pod vlivem alkoholu. Personál prodejny potravin, před kterou oba muži opakovaně alkohol nakupovali a kde usnuli, tak rovněž čeká správní řízení k tomuto přestupku.