Dětský a Studentský parlament za sebou mají další nabitý ročník

Už 23 let se pravidelně schází Dětský a Studentský parlament. Zpravidla se jedná o deset až dvanáct setkání ročně nejen na půdě radnice. Žáci a studenti se letos nově zajímali o Památník Zámeček a vzdělávací centrum SFÉRA. Velký úspěch měl také tradiční projekt „Jeden den S...“


Oba parlamenty mají své koordinátory z odboru školství, kultury a sportu a zastupují je zpravidla dva zástupci z každé školy. „Nejvíce mě těší, že jsou navázána zajímavá osobní a profesní přátelství přetrvávající i do dalších let,“ uvedla Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu. Žáci i studenti se pravidelně setkávají s vedením města a s dalšími zajímavými odborníky např. pro oblast dopravy, životního prostředí, školství, kultury nebo architektury. Mají možnost vyjadřovat se k aktuálním tématům a předávat své zkušenosti a informace z parlamentů i do svých žákovských parlamentů na ZŠ a studentských rad na SŠ.

Na začátku školního roku žáci a studenti na prvních setkáních parlamentů diskutují o tématech, kterým by se chtěli během roku věnovat. Mají možnost vyjádřit své názory a představy, čeho by chtěli dosáhnout a seznamují své nové kolegy se systémem práce v parlamentech.

Dětský parlament

Dětský parlament debatoval zejména o problematice školství včetně školního stravování nebo podmínek na školách. Ocenil i prezentace svých kolegů ze Studentského parlamentu k jednotlivým středním školám, na které se jeho zástupci teprve připravují. Zástupci navštívili již zmíněnou SFÉRU, Památník Zámeček, Východočeské divadlo Pardubice nebo Městskou policii Pardubice. Novinkou pro ně byla možnost nahlédnout do chodu tiskového úseku pardubického magistrátu. Měli možnost poznat práci novinářů a médií včetně nově využívané umělé inteligence.

Vydali se ale i mimo Pardubice, a to konkrétně do Senátu Parlamentu České republiky, kde je provedla senátorka Miluše Horská, která také moderovala strategickou “Hru na Senát”. V té si delegáti Dětského parlamentu mohli vyzkoušet roli koalice a opozice – a tak například obhajovali důvody, proč zrušit tělocvik, nebo naopak zvýšit počet hodin tělocviku.

Studentský parlament

Zástupci Studentského parlamentu navštívili podobné instituce jako jejich mladší kolegové. Měli ale také možnost se osobně seznámit s prací odboru hlavního architekta, kdy získali hlubší vzhled do urbanistického plánování a vývoje Pardubic. Zajímali se také o téma dopravy. Diskutovalo se o městských obchvatech, opravě mostu P. Wonky, kolonách, svozu do centra, parkovacích domech a zpožděních autobusů.

 

„Těší mě, že měli žáci a studenti příležitost navštívit významné pardubické instituce a zažít je tak, jak by se jim jinak nepodařilo. Věřím, že to pro ně byly skvělé zážitky, například v našem novém špičkovém vzdělávacím centru SFÉRA, které jim nabízí desítky nových podnětů a možností,” okomentoval činnost obou parlamentů náměstek primátora zodpovědný za školství Jakub Rychtecký.

Z činnosti parlamentu, a také ze zvídavosti žáků a studentů je tradičně již 12 let realizována velmi zajímavá akce „Jeden den S…“, kdy vybraní zástupci parlamentu mají možnost vidět, jak věci fungují i z druhé strany. Tento projekt se vždy může konat díky pochopení ředitelů významných organizací města či jeho vedení. Zpravidla jde o běžný den primátora města a jeho náměstků, tajemníka magistrátu, ředitele městské policie, akciových společností města, pardubického divadla, komorní filharmonie, Památníku Zámeček, Centra pro otevřenou kulturu i některých vedoucích odborů magistrátu. Tato akce je společná pro Dětský i Studentský parlament – žáci a studenti mají za úkol se vždy na setkání dopředu připravit – vyhledat si informace o organizaci, do které půjdou, aby pak mohli lépe poznat, co vše její práce obnáší.

Na závěr školního roku pak také zástupci obou parlamentů diskutovali s celým vedením města – tedy s primátorem Janem Nadrchalem, náměstky Jakubem Rychteckým, Janem Hrabalem, René Živným a náměstkyní Jiřinou Klčovou. „Setkání se žáky a studenty jsou naprosto odlišná od těch, která běžně v práci zažíváme a přinášejí nám nové pohledy a nápady. Z dotazů od studentů bylo vidět, že je zajímá nejen naše práce, ale zejména dění ve městě. V dotazech převládala zejména doprava. Jsem rád, že v Pardubicích máme spoustu nadaných a zvídavých dětí,” uzavřel primátor Nadrchal.

 

Tiskový úsek