Dnešní mimořádné jednání rady přineslo změny ve složení městských společností

Pardubičtí radní na svém mimořádném jednání projednali změny v orgánech městských společností, které jsou zmiňovány v souvislosti se současnými kauzami. Spolu s tímto bodem byla projednána a odsouhlasena novela zadávacího řádu veřejných zakázek.


„Martin Charvát již oficiálně rezignoval na post radního a zastupitele města Pardubic, předsedy a člena Komise pro pozemky a reklamu komise RmP a člena dozorčí rady a představenstva Rozvojového fondu Pardubice. Rada města Pardubice navíc odsouhlasila návrh na odvolání Martina Charváta z pozice člena představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, o odvolání pak rozhodne valná hromada společnosti. Všichni ostatní, kteří jsou se současnými kauzami spojováni, budou odvoláni ze statutárních orgánů městských společností, ve kterých figurují. Zároveň vyzveme představenstvo Krajské hospodářské komory Pardubického kraje, aby bez prodlení navrhlo nového zástupce do rady spolku Centrální polytechnické dílny, kde doposud za komoru působí Jozef Koprivňanský. Ten by měl být následně na valné hromadě spolku odvolán,“ informuje po mimořádném jednání Rady města Pardubic primátor Jan Nadrchal s tím, že novým členem Rady města Pardubic byl navržen Radek Hejný. O jeho členství bude dnes rozhodovat ještě Zastupitelstvo města Pardubic. Řízením společnost RfP bude nově pověřen Jan Kratochvíl.

Michal Drenko a Aleš Kopecký zastávají v současné době funkce místopředsedů pověřených řízením městské společnosti, v případě Michala Drenka se jedná o Rozvojový fond Pardubice, v případě Aleše Kopeckého pak o Služby města Pardubic. Oba místopředsedové na základě dnešního jednání své posty ze společnosti, kde je město jediným vlastníkem, opustí. Aleš Kopecký rovněž skončí také na pozici člena představenstva společnosti Služby města Pardubic – Odpady. Stejně tak na svých postech skončí Helena Dvořáčková, která je členkou dozorčí rady RfP, a Pavel Nevečeřal zastávající funkci předsedy představenstva RfP a člena Komise pro sport RmP. „Rada města Pardubic navíc vzala na vědomí rezignaci Michala Drenka na členství v Komisi pro pozemky a reklamu Rady města Pardubic,“ doplňuje primátor Nadrchal.

Radní projednali a odsouhlasili také novelu zadávacího řádu veřejných zakázek. „Tímto krokem chceme docílit zpřísnění podmínek zadávání městských veřejných zakázek, je to naše první rychlé aktuální opatření, jehož cílem je maximální transparentnost procesu zadávání veřejných zakázek. Zároveň jsem pověřil oddělení interního auditu, aby znovu provedl audit na odborech dopravy a majetku a investic,“ podotýká primátor a dodává, že v návaznosti na další vývoj bude vedení města požadovat ještě externí audit, který bude kontrolovat fungování procesů uvnitř magistrátu.

 

Tiskový úsek