Do auta kopal agresivní muž s nožem v ruce

K zásahu proti agresivnímu a ozbrojenému muži vyjížděla hlídka strážníků v pondělí po devatenácté hodině. Oznamovatel uvedl, že muž zuřivě buší a kope do zaparkovaného automobilu, který už poškodil a v ruce přitom drží větší nůž. Strážníci podezřelého 29letého dobře známého problémového muže dohledali v blízkém okolí. Ten při spatření hlídky vzal opět nůž do ruky. Zákonnou výzvu strážníků, aby zbraň ihned odložil, muž vzápětí uposlechl. Nůž odhodil a posadil se a začal s hlídkou spolupracovat.
Dechová zkouška u muže neprokázala požití alkoholu, ale ze zcela zjevných projevů, chování i řeči bylo důvodné podezření, že užil léky nebo jiné návykové látky. Hlídka proto přivolala posádku záchranné služby. Zdravotníci muže v doprovodu strážníků převezli a předali do nemocnice na uzavřené oddělení.
Vzhledem k silné intoxikace podezřelého nebylo možno případ dořešit na místě s podezřelým a zabývat se celou událostí tak bude příslušný správní orgán.