Vydaná dokumentace
Pořizovatel

Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta

Projektant

Ing. arch. Pavel Mudruňka

Datum nabytí účinnosti21. červenec 2014
Doplňující informaceschválená dokumentace pro rozhodování o změnách v území