Vydaná dokumentace
Pořizovatel

Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
Ing. Kamila Zárubová

Projektant

Ing. arch. Lukáš Pavlík, Ing. arch. Tomáš Med 

Datum nabytí účinnosti15. srpen 2014
Doplňující informaceschválená dokumentace pro rozhodování o změnách v území