Dukelský lesopark čeká jarní úklid

Jarní práce jsou v plném proudu v lesoparku na Dukle v Pardubicích. V dražkovické kompostárně skončily zbytky dřeva po nahodilé těžbě, na prořídlých místech jsou dosazeny mladé stromy a v nejbližší době čeká „jarní úklid“ i běžeckou dráhu a mlatové cesty v lesoparku.


„Od loňského podzimu doznal lesopark Dukla řadu změn. V průběhu podzimu byly z porostu odstraněny souše, na začátku letošního roku podrost v jižní části lesoparku Dukla, tedy směrem k ulici Sokolovská. Podrost podél výpadovky na Chrudim zůstal zachován jako zelená clona. Pak přišly letošní únorové vichry a z lesa musely být odtěženy další polomy a vývraty,“ popsal dění v dukelském lesoparku náměstek primátora Jan Nadrchal.

 

V únoru lesní dělníci v lesním porostu odfrézovaly 83 pařezů a zlikvidovaly 16 vývratů. Nejenže je dnes les i díky tomu prosvětlený, ale je v něm zajištěna i snadnější celoroční údržba, včetně sekání trávy. V lesoparku bylo během března vysázeno 50 javorů a 50 ptačích třešní, které vhodně doplní prořídlá místa i druhovou skladbu stromů. „I když se jednalo o kontejnerovou sadbu poloodrostlých stromků, musíme pro ně v přetrvávajícím suchu zajišťovat zálivku,“ doplnil náměstek Nadrchal.

 

Správci městských lesů nezapomínají ani na lesní cesty. Na duben plánují úklid běžecké dráhy procházející lesoparkem, zhruba o týden později pak s ekologickou likvidací plevelů (vodní parou) na mlatových cestách. V nejbližších dnech přibydou v lesoparku také nové ptačí budky, které usnadní zahnízdění zpěvným ptákům.

 

Tiskový úsek