Euroklíč je speciálně upravený klíč, který je určen pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (např. vozíčkáře), a to k otevření veřejně přístupných sociálních zařízení (WC), výtahů, schodišťových plošin a podobných zařízení. Euroklíč je možné využít nejen v ČR, ale hlavně při cestách ve státech EU, kde je možnost jeho využití podstatně vyšší.

Kdo může získat zdarma euroklíč?

Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik a onkologický pacient. U osob, které nejsou držiteli průkazů, bude do „Evidenční karty Euroklíče“ napsáno krátké čestné prohlášení, že patří do některé z cílových skupin.

Co budete potřebovat?

  • průkazku TP, ZTP, ZTP/P
  • občanský průkaz


Jaký bude postup

  • žadatel podepisuje „Evidenční kartu Euroklíče“, jejíž originál je odesílán k evidenci regionálnímu pracovišti Národní rady osob se zdravotním postižením ČR v Pardubicích


Euroklíč je k dostání v úředních hodinách na odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic (budova UMO I. na adrese U Divadla 828, Pardubice – 2. patro, kancelář č. 202).

Mezinárodní projekt EUROKLÍČ už více než dvacet let efektivně pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu ve vyspělých evropských zemích a zapouští kořeny i v USA. V ČR byl projekt ve své kategorii oceněn titulem: „NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POČIN ROKU 2007“. 

Oficiální web: http://www.eurokeycz.com/