Vydaná dokumentace
Pořizovatel

Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
Ing. arch. Pavla Pannová

Projektant

Ing. arch. Pavel Mudruňka

Datum nabytí účinnosti20. říjen 2016
Doplňující informace

schválená dokumentace pro rozhodování o změnách v území

Územní studie Fáblovka Jihovýchod 1 - územně plánovací podklad schválený pro rozhodování v území
Územní studie Fáblovka Jihovýchod 2 - územně plánovací podklad schválený pro rozhodování v území