Vydaná dokumentace
Pořizovatel

Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta

Projektant

MIXAGE, s.r.o.
Ing. arch. Ondřej Teplý

Datum nabytí účinnosti4. červen 2015
Doplňující informaceschválená dokumentace pro rozhodování o změnách v území