Většina formulářů na tomto webu je ve formátu PDF. Nejspolehlivější cestou k jejich otevření je nejdříve je uložit na disk vašeho počítače a teprve poté otevřít standardním prohlížečem PDF souborů (jako je např. Adobe Reader).

Formuláře s odkazem ve sloupci „Vyplnit online“ je možné vyplnit a odeslat elektronicky prostřednictvím Portálu občana města Pardubic.

Stažení formuláře provedete tak, že kliknete na odkaz (název formuláře) pravým tlačítkem myši a zvolíte „Uložit cíl jako...“ nebo „Uložit odkaz jako...“ (v závislosti na tom, jaký prohlížeč používáte). Poté PDF formulář otevřete poklikáním na soubor ve složce, kam jste si ho uložili, nikoliv přímo v internetovém prohlížeči.

Odbor
Obecní živnostenský úřad
Název Odbor / Obvod Vyplnit online
Oznámení o vstupu do paušálního režimu – FÚ [PDF, 291.50 kB] Obecní živnostenský úřad -
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele – právnická osoba [PDF, 748.79 kB] Obecní živnostenský úřad -
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele – fyzická osoba [PDF, 716.99 kB] Obecní živnostenský úřad -
Žádost o vystavení stejnopisu Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele [PDF, 366.82 kB] Obecní živnostenský úřad -
Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele [PDF, 366.78 kB] Obecní živnostenský úřad -
Žádost o výpis z evidence zemědělského podnikatele [PDF, 368.99 kB] Obecní živnostenský úřad -
Příloha pro právnickou osobu – statutární orgán [PDF, 678.29 kB] Obecní živnostenský úřad -
Oznámení změny skutečností v evidenci zemědělského podnikatele [PDF, 2.01 MB] Obecní živnostenský úřad -
Žádost o zrušení registrace – FÚ [PDF, 228.10 kB] Obecní živnostenský úřad -
Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku [PDF, 369.89 kB] Obecní živnostenský úřad -
Zvláštní příloha pro Finanční úřad [PDF, 99.63 kB] Obecní živnostenský úřad -
Změnový list [PDF, 276.60 kB] Obecní živnostenský úřad -
Seznam oborů činností náležejících do živnosti volné [PDF, 155.12 kB] Obecní živnostenský úřad -
Příloha pro správu sociálního zabezpečení [PDF, 223.97 kB] Obecní živnostenský úřad -
Příloha k přihlášce k registraci – Organizační složky obchodního závodu – FÚ [PDF, 84.05 kB] Obecní živnostenský úřad -
Příloha – statutární orgán právnická osoba [PDF, 146.85 kB] Obecní živnostenský úřad -
Příloha – statutární orgán [PDF, 143.60 kB] Obecní živnostenský úřad -
Příloha – předmět podnikání [PDF, 77.60 kB] Obecní živnostenský úřad -
Příloha – provozovny [PDF, 99.40 kB] Obecní živnostenský úřad -
Příloha – odpovědný zástupce [PDF, 153.71 kB] Obecní živnostenský úřad -
Přihláška k registraci - vlastníci právnické osoby, která má sídlo v zahraničí, ale skutečné místo vedení v ČR – FÚ [PDF, 169.48 kB] Obecní živnostenský úřad -
Přihláška k registraci pro právnickou osobu – FÚ [PDF, 247.28 kB] Obecní živnostenský úřad -
Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny – FÚ [PDF, 89.16 kB] Obecní živnostenský úřad -
Přihláška k registraci pro fyzickou osobu – FÚ [PDF, 254.62 kB] Obecní živnostenský úřad -
Prohlášení odpovědného zástupce [PDF, 132.23 kB] Obecní živnostenský úřad -
Pokyny k vyplnění změnového listu [PDF, 133.23 kB] Obecní živnostenský úřad -
Pokyny k vyplnění přílohy pro správu sociálního zabezpečení [PDF, 144.15 kB] Obecní živnostenský úřad -
Pokyny k vyplnění JRF pro právnickou osobu [PDF, 67.43 kB] Obecní živnostenský úřad -
Pokyny k vyplnění JRF pro fyzickou osobu [PDF, 132.88 kB] Obecní živnostenský úřad -
Oznámení o změně registračních údajů - FÚ [PDF, 112.61 kB] Obecní živnostenský úřad -