Většina formulářů na tomto webu je ve formátu PDF. Nejspolehlivější cestou k jejich otevření je nejdříve je uložit na disk vašeho počítače a teprve poté otevřít standardním prohlížečem PDF souborů (jako je např. Adobe Reader).

Formuláře s odkazem ve sloupci „Vyplnit online“ je možné vyplnit a odeslat elektronicky prostřednictvím Portálu občana města Pardubic.

Stažení formuláře provedete tak, že kliknete na odkaz (název formuláře) pravým tlačítkem myši a zvolíte „Uložit cíl jako...“ nebo „Uložit odkaz jako...“ (v závislosti na tom, jaký prohlížeč používáte). Poté PDF formulář otevřete poklikáním na soubor ve složce, kam jste si ho uložili, nikoliv přímo v internetovém prohlížeči.

Odbor
Odbor dopravy
Název Odbor / Obvod Vyplnit online
Žádost o zápis mentora [PDF, 64.48 kB] Odbor dopravy -
Žádost o zrušení zápisu mentora [PDF, 43.40 kB] Odbor dopravy -
Žádost o zasílání změn bodového hodnocení [PDF, 90.93 kB] Odbor dopravy -
Žádost o zvláštní užívání silnice – zřízení vyhrazeného parkování [PDF, 372.83 kB] Odbor dopravy -
Žádost o zvláštní užívání silnice – pořádání kulturní (sportovní) akce [PDF, 372.21 kB] Odbor dopravy -
Žádost o zvláštní užívání komunikace – výjimečné užití místní komunikace a silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost podle zvláštního právního předpisu [PDF, 373.85 kB] Odbor dopravy -
Žádost o zvláštní užívání komunikace – umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech [PDF, 370.71 kB] Odbor dopravy -
Žádost o zvláštní užívání komunikace – provádění stavebních prací [PDF, 377.71 kB] Odbor dopravy -
Žádost o zapsání vozidla do evidence vozidel taxislužby [PDF, 749.40 kB] Odbor dopravy -
Žádost o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby [PDF, 367.99 kB] Odbor dopravy -
Žádost o vyjádření k zatřídění pozemní komunikace [PDF, 367.62 kB] Odbor dopravy -
Žádost o vyjádření k zatřídění a vlastnictví pozemní komunikace a veřejného osvětlení [PDF, 368.54 kB] Odbor dopravy -
Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení [PDF, 219.68 kB] Odbor dopravy -
Žádost o vydání společného povolení [PDF, 439.59 kB] Odbor dopravy -
Žádost o vydání rozhodnutí o upravení nebo omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci [PDF, 369.33 kB] Odbor dopravy -
Žádost o vydání označení vozidla praktického lékaře ve službě (O 5) [PDF, 371.73 kB] Odbor dopravy -
Žádost o vydání nového průkazu řidiče taxislužby náhradou za ztracený, zničený, odcizený nebo poškozený průkaz [PDF, 367.43 kB] Odbor dopravy -
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu [DOCX, 34.88 kB] Odbor dopravy -
Žádost o vydání deklaratorního rozhodnutí v pochybnostech, zda z hlediska pozemní komunikace jde o uzavřený prostor nebo objekt [PDF, 369.44 kB] Odbor dopravy -
Žádost o úplnou - částečnou uzavírku silnice [PDF, 375.33 kB] Odbor dopravy -
Žádost o umístění reklamního zařízení [PDF, 376.31 kB] Odbor dopravy -
Žádost o udělení výjimky z místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích [PDF, 369.93 kB] Odbor dopravy -
Žádost o udělení oprávnění řidiče taxislužby [PDF, 366.91 kB] Odbor dopravy -
Žádost o stavební povolení [DOCX, 34.48 kB] Odbor dopravy -
Žádost o připojení (sjezd, vjezd) [PDF, 371.12 kB] Odbor dopravy -
Podnět k vydání stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích [PDF, 368.00 kB] Odbor dopravy -
Podnět k vydání stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích [PDF, 367.91 kB] Odbor dopravy -
Ohlášení stavby [DOCX, 34.68 kB] Odbor dopravy -
Žádost o výpis ze záznamů bodového hodnocení řidiče [PDF, 366.98 kB] Odbor dopravy -
Žádost o výpis z evidenční karty řidiče [PDF, 366.95 kB] Odbor dopravy -