Většina formulářů na tomto webu je ve formátu PDF. Nejspolehlivější cestou k jejich otevření je nejdříve je uložit na disk vašeho počítače a teprve poté otevřít standardním prohlížečem PDF souborů (jako je např. Adobe Reader).

Formuláře s odkazem ve sloupci „Vyplnit online“ je možné vyplnit a odeslat elektronicky prostřednictvím Portálu občana města Pardubic.

Stažení formuláře provedete tak, že kliknete na odkaz (název formuláře) pravým tlačítkem myši a zvolíte „Uložit cíl jako...“ nebo „Uložit odkaz jako...“ (v závislosti na tom, jaký prohlížeč používáte). Poté PDF formulář otevřete poklikáním na soubor ve složce, kam jste si ho uložili, nikoliv přímo v internetovém prohlížeči.

Odbor
Odbor dopravy
Název Odbor / Obvod Stáhnout Vyplnit online
Žádost o zvláštní užívání silnice – zřízení vyhrazeného parkování Odbor dopravy zus-parkovani-od-mag [PDF, 373 kB] -
Žádost o zvláštní užívání silnice – pořádání kulturní (sportovní) akce Odbor dopravy zus-akce-od-mag [PDF, 372 kB] -
Žádost o zvláštní užívání komunikace – výjimečné užití místní komunikace a silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost podle zvláštního právního předpisu Odbor dopravy zukvumk-od-mag [PDF, 374 kB] -
Žádost o zvláštní užívání komunikace – umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech Odbor dopravy zukis-od-mag [PDF, 371 kB] -
Žádost o zvláštní užívání komunikace – provádění stavebních prací Odbor dopravy zuksp-od-mag [PDF, 378 kB] -
Žádost o zapsání vozidla do evidence vozidel taxislužby Odbor dopravy taxi-zapis-od-mag [PDF, 749 kB] -
Žádost o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby Odbor dopravy taxi-vyrazeni-od-mag [PDF, 368 kB] -
Žádost o vyjádření k zatřídění pozemní komunikace Odbor dopravy zatrideniv-od-mag [PDF, 368 kB] -
Žádost o vyjádření k zatřídění a vlastnictví pozemní komunikace a veřejného osvětlení Odbor dopravy zatrideni-od-mag [PDF, 369 kB] -
Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Odbor dopravy spolecne-ur-sp-od-mag [PDF, 220 kB] -
Žádost o vydání společného povolení Odbor dopravy spolecne-povoleni-od-mag [PDF, 440 kB] -
Žádost o vydání rozhodnutí o upravení nebo omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci Odbor dopravy pristup-uk-od-mag [PDF, 369 kB] -
Žádost o vydání označení vozidla praktického lékaře ve službě (O 5) Odbor dopravy o5-od-mag [PDF, 372 kB] -
Žádost o vydání nového průkazu řidiče taxislužby náhradou za ztracený, zničený, odcizený nebo poškozený průkaz Odbor dopravy taxi-novy-prukaz-od-mag [PDF, 367 kB] -
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Odbor dopravy koulaudace-od-mag [DOCX, 35 kB] -
Žádost o vydání deklaratorního rozhodnutí v pochybnostech, zda z hlediska pozemní komunikace jde o uzavřený prostor nebo objekt Odbor dopravy pochybnosti-od-mag [PDF, 369 kB] -
Žádost o úplnou - částečnou uzavírku silnice Odbor dopravy uzavirka-od-mag [PDF, 375 kB] -
Žádost o umístění reklamního zařízení Odbor dopravy reklama-od-mag [PDF, 376 kB] -
Žádost o udělení výjimky z místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Odbor dopravy pup-vyjimka-od-mag [PDF, 370 kB] -
Žádost o udělení oprávnění řidiče taxislužby Odbor dopravy taxi-op-od-mag [PDF, 367 kB] -
Žádost o stavební povolení Odbor dopravy stavebni-povoleni-od-mag [DOCX, 34 kB] -
Žádost o připojení (sjezd, vjezd) Odbor dopravy sjezd-vjezd-od-mag [PDF, 371 kB] -
Podnět k vydání stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Odbor dopravy spup-od-mag [PDF, 368 kB] -
Podnět k vydání stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Odbor dopravy smup-od-mag [PDF, 368 kB] -
Ohlášení stavby Odbor dopravy ohlaseni-stavby-od-mag [DOCX, 35 kB] -
Žádost o výpis ze záznamů bodového hodnocení řidiče Odbor dopravy body-vypis-od-mag [PDF, 367 kB] -
Žádost o výpis z evidenční karty řidiče Odbor dopravy ek-vypis-od-mag [PDF, 367 kB] -
Žádost o vydání paměťové karty podniku Odbor dopravy pkp-vydani-od-mag [DOC, 34 kB] -
Žádost o vydání paměťové karty dílny Odbor dopravy pk-vydani-od-mag [DOC, 33 kB] -
Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu Odbor dopravy mezinarodni-rp-od-mag [PDF, 124 kB] -