Většina formulářů na tomto webu je ve formátu PDF. Nejspolehlivější cestou k jejich otevření je nejdříve je uložit na disk vašeho počítače a teprve poté otevřít standardním prohlížečem PDF souborů (jako je např. Adobe Reader).

Formuláře s odkazem ve sloupci „Vyplnit online“ je možné vyplnit a odeslat elektronicky prostřednictvím Portálu občana města Pardubic.

Stažení formuláře provedete tak, že kliknete na odkaz (název formuláře) pravým tlačítkem myši a zvolíte „Uložit cíl jako...“ nebo „Uložit odkaz jako...“ (v závislosti na tom, jaký prohlížeč používáte). Poté PDF formulář otevřete poklikáním na soubor ve složce, kam jste si ho uložili, nikoliv přímo v internetovém prohlížeči.

Odbor
Odbor správních agend
Název Odbor / Obvod Vyplnit online
Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově kulturní památky [PDF, 612.66 kB] Odbor správních agend -
Žádost o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu k pracím na nemovitosti v chráněném území [PDF, 593.70 kB] Odbor správních agend -
Plná moc k zastupování účastníka správního řízení [PDF, 586.56 kB] Odbor správních agend -
Návrh na upuštění od zbytku výkonu správního trestu zákazu řízení motorových vozidel [PDF, 701.89 kB] Odbor správních agend -
Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu [PDF, 372.62 kB] Odbor správních agend -
Plná moc k vyzvednutí občanského průkazu [DOCX, 13.58 kB] Odbor správních agend -
Plná moc k vyzvednutí cestovního pasu [DOCX, 13.52 kB] Odbor správních agend -