Většina formulářů na tomto webu je ve formátu PDF. Nejspolehlivější cestou k jejich otevření je nejdříve je uložit na disk vašeho počítače a teprve poté otevřít standardním prohlížečem PDF souborů (jako je např. Adobe Reader).

Formuláře s odkazem ve sloupci „Vyplnit online“ je možné vyplnit a odeslat elektronicky prostřednictvím Portálu občana města Pardubic.

Stažení formuláře provedete tak, že kliknete na odkaz (název formuláře) pravým tlačítkem myši a zvolíte „Uložit cíl jako...“ nebo „Uložit odkaz jako...“ (v závislosti na tom, jaký prohlížeč používáte). Poté PDF formulář otevřete poklikáním na soubor ve složce, kam jste si ho uložili, nikoliv přímo v internetovém prohlížeči.

Odbor
Stavební úřad
Název Odbor / Obvod Vyplnit online
Žádost o vydání společného povolení [PDF, 373.47 kB] Stavební úřad -
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území [PDF, 299.73 kB] Stavební úřad -
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území [PDF, 386.80 kB] Stavební úřad -
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby [DOCX, 45.72 kB] Stavební úřad -
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu [DOCX, 33.52 kB] Stavební úřad -
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků [DOCX, 33.74 kB] Stavební úřad -
Žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska [PDF, 1.56 MB] Stavební úřad -
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu [DOCX, 34.88 kB] Stavební úřad -
Žádost o územně plánovací informaci [RTF, 82.75 kB] Stavební úřad -
Žádost o stavební povolení [DOCX, 34.48 kB] Stavební úřad -
Žádost o povolení výjimky [PDF, 370.65 kB] Stavební úřad -
Žádost o povolení předčasného užívání stavby [DOCX, 35.27 kB] Stavební úřad -
Žádost o ověření dokumentace a pasport [RTF, 91.87 kB] Stavební úřad -
Společné oznámení záměru [PDF, 305.08 kB] Stavební úřad -
Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení [DOCX, 28.10 kB] Stavební úřad -
Rozsah a obsah projektové dokumentace skutečného provedení stavby [DOCX, 19.22 kB] Stavební úřad -
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby [DOCX, 26.94 kB] Stavební úřad -
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášené stavby [DOCX, 28.41 kB] Stavební úřad -
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území [DOCX, 18.25 kB] Stavební úřad -
Rozsah a obsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území [DOCX, 18.17 kB] Stavební úřad -
Rozsah a obsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení [DOCX, 22.44 kB] Stavební úřad -
Oznámení změny v užívání stavby [DOCX, 34.02 kB] Stavební úřad -
Oznámení záměru [PDF, 289.91 kB] Stavební úřad -
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora [DOCX, 34.71 kB] Stavební úřad -
Oznámení o užívání stavby [PDF, 264.87 kB] Stavební úřad -
Ohlášení stavby [DOCX, 34.68 kB] Stavební úřad -
Ohlášení odstranění [PDF, 234.62 kB] Stavební úřad -
Ohlášení dokončení stavby [DOCX, 32.15 kB] Stavební úřad -
Náležitosti dokumentace bouracích prací [DOCX, 18.01 kB] Stavební úřad -
Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě [DOCX, 19.18 kB] Stavební úřad -