Většina formulářů na tomto webu je ve formátu PDF. Nejspolehlivější cestou k jejich otevření je nejdříve je uložit na disk vašeho počítače a teprve poté otevřít standardním prohlížečem PDF souborů (jako je např. Adobe Reader).

Formuláře s odkazem ve sloupci „Vyplnit online“ je možné vyplnit a odeslat elektronicky prostřednictvím Portálu občana města Pardubic.

Stažení formuláře provedete tak, že kliknete na odkaz (název formuláře) pravým tlačítkem myši a zvolíte „Uložit cíl jako...“ nebo „Uložit odkaz jako...“ (v závislosti na tom, jaký prohlížeč používáte). Poté PDF formulář otevřete poklikáním na soubor ve složce, kam jste si ho uložili, nikoliv přímo v internetovém prohlížeči.

Odbor
Stavební úřad
Název Odbor / Obvod Stáhnout Vyplnit online
Žádost o vydání společného povolení Stavební úřad spolecne-povoleni-su-mag [PDF, 373 kB] -
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Stavební úřad vr-zmena-vyuzitiuz-su-mag [PDF, 300 kB] -
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Stavební úřad vr-zmenavlivuus-su-mag [PDF, 387 kB] -
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Stavební úřad vr-umisteni-stavby-su-mag [DOCX, 46 kB] -
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Stavební úřad vr-ochrpasmo-su-mag [DOCX, 34 kB] -
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Stavební úřad vr-deleniscelpoz-su-mag [DOCX, 34 kB] -
Žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska Stavební úřad koord-zs-su-mag [PDF, 2 MB] -
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Stavební úřad kolaudacni-souhlas-su-mag [DOCX, 35 kB] -
Žádost o územně plánovací informaci Stavební úřad up-informace-su-mag [RTF, 83 kB] -
Žádost o stavební povolení Stavební úřad stavebni-povoleni-su-mag [DOCX, 34 kB] -
Žádost o povolení výjimky Stavební úřad povoleni-vyjimky-su-mag [PDF, 371 kB] -
Žádost o povolení předčasného užívání stavby Stavební úřad predc-uz-stavby-su-mag [DOCX, 35 kB] -
Žádost o ověření dokumentace a pasport Stavební úřad overeni-dok-su-mag [RTF, 92 kB] -
Společné oznámení záměru Stavební úřad spolecne-ozn-zameru-su-mag [PDF, 305 kB] -
Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Stavební úřad spolecne-ursp-su-mag [DOCX, 28 kB] -
Rozsah a obsah projektové dokumentace skutečného provedení stavby Stavební úřad pd-skutecne-provedenis-su-mag [DOCX, 19 kB] -
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Stavební úřad pd-provadeni-stavby-su-mag [DOCX, 27 kB] -
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášené stavby Stavební úřad pd-ohl-stavby-su-mag [DOCX, 28 kB] -
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Stavební úřad vr-zmena-vlivu-us-su-mag [DOCX, 18 kB] -
Rozsah a obsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území Stavební úřad vr-zmena-vyuziti-uzemi-su-mag [DOCX, 18 kB] -
Rozsah a obsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Stavební úřad zvr-umisteni-stavby-su-mag [DOCX, 22 kB] -
Oznámení změny v užívání stavby Stavební úřad zmena-uz-stavby-su-mag [DOCX, 34 kB] -
Oznámení záměru Stavební úřad oznameni-zameru-su-mag [PDF, 290 kB] -
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Stavební úřad sz-cert-inspektor-su-mag [DOCX, 35 kB] -
Oznámení o užívání stavby Stavební úřad uzivani-stavby-su-mag [PDF, 265 kB] -
Ohlášení stavby Stavební úřad ohlaseni-stavby-su-mag [DOCX, 35 kB] -
Ohlášení odstranění Stavební úřad odstraneni-su-mag [PDF, 235 kB] -
Ohlášení dokončení stavby Stavební úřad dok-stavby-ohl-su-mag [DOCX, 32 kB] -
Náležitosti dokumentace bouracích prací Stavební úřad bouraci-prace-su-mag [DOCX, 18 kB] -
Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě Stavební úřad stavebni-denik-vedeni-su-mag [DOCX, 19 kB] -