Většina formulářů na tomto webu je ve formátu PDF. Nejspolehlivější cestou k jejich otevření je nejdříve je uložit na disk vašeho počítače a teprve poté otevřít standardním prohlížečem PDF souborů (jako je např. Adobe Reader).

Formuláře s odkazem ve sloupci „Vyplnit online“ je možné vyplnit a odeslat elektronicky prostřednictvím Portálu občana města Pardubic.

Stažení formuláře provedete tak, že kliknete na odkaz (název formuláře) pravým tlačítkem myši a zvolíte „Uložit cíl jako...“ nebo „Uložit odkaz jako...“ (v závislosti na tom, jaký prohlížeč používáte). Poté PDF formulář otevřete poklikáním na soubor ve složce, kam jste si ho uložili, nikoliv přímo v internetovém prohlížeči.

Obvod
Městský obvod I
Název Odbor / Obvod Vyplnit online
Žádost o zasílání údajů pro placení místních poplatků e-mailem [DOCX, 25.67 kB] Městský obvod I -
Žádost o zasílání údajů pro placení místních poplatků e-mailem [PDF, 215.79 kB] Městský obvod I -
29 ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI [RTF, 78.78 kB] Městský obvod I -
28 ŽÁDOST O KÁCENÍ DŘEVIN [DOC, 42.50 kB] Městský obvod I -
27 ŽÁDOST O ZMĚNU SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ [DOC, 39.94 kB] Městský obvod I -
26 ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU MÍSTNÍHO POPLATKU [DOC, 33.79 kB] Městský obvod I -
25 UMÍSTĚNÍ LETNÍ PŘEDZAHRÁDKY [DOC, 49.66 kB] Městský obvod I -
23 TISKOPIS OHLÁŠENÍ MÍSTNÍHO POPLATKU (PLATNOST OD 1.1.2024) [DOC, 59.90 kB] Městský obvod I -
23 TISKOPIS OHLÁŠENÍ MÍSTNÍHO POPLATKU (PLATNOST DO 31.12.2023) [DOC, 62.98 kB] Městský obvod I -
22 ZELEŇ - UMÍSTĚNÍ STAVEBNÍHO ZAŘÍZENÍ NA POZEMKOVÉ PARCELE, PŘÍP. ÚČELOVÉ KOMUNIKACI [DOC, 48.64 kB] Městský obvod I -
22 ZELEŃ - VÝKOPOVÉ PRÁCE - STAVEBNÍ [DOC, 50.18 kB] Městský obvod I -
21 POVOLENÍ UMÍSTĚNÍ NOVÉHO SJEZDU [DOC, 41.98 kB] Městský obvod I -
20 VYJÁDŘENÍ K POVOLENÍ VÝJIMKY Z POČTU PARKOVACÍCH MÍST [DOC, 36.35 kB] Městský obvod I -
19 ZŘÍZENÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ [DOC, 46.08 kB] Městský obvod I -
18 ZELEŇ - UMÍSTĚNÍ STAVEBNÍHO ZAŘÍZENÍ NA POZEMKOVÉ PARCELE, PŘÍP. ÚČELOVÉ KOMUNIKACI [DOC, 48.64 kB] Městský obvod I -
17 PŘEPRAVA ZVLÁŠŤ TĚŽKÝCH NEBO ROZMĚRNÝCH PŘEDMĚTŮ [DOC, 47.10 kB] Městský obvod I -
16 UMÍSTĚNÍ STAVEBNÍHO A JINÉHO ZAŘÍZENÍ [DOC, 50.69 kB] Městský obvod I -
15 POVOLENÍ UZAVÍRKY [DOC, 43.01 kB] Městský obvod I -
14 AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA [DOC, 41.47 kB] Městský obvod I -
13 UMÍSTĚNÍ PRODEJNÍHO ZAŘÍZENÍ NA TRŽNÍM, MIMOTRŽNÍM MÍSTĚ NEBO PŘED VLASTNÍ PROVOZOVNU [DOC, 43.52 kB] Městský obvod I -
12 UMÍSTĚNÍ VELKOPLOŠNÉHO REKLAMNÍHO ZAŘÍZENÍ [DOC, 43.01 kB] Městský obvod I -
9 UMÍSTĚNÍ PŘENOSNÉHO REKLAMNÍHO ZAŘÍZENÍ [DOC, 42.50 kB] Městský obvod I -
8 TISKOPIS - PLNÁ MOC [DOC, 28.67 kB] Městský obvod I -
7 TISKOPIS - POVĚŘENÍ [DOC, 36.86 kB] Městský obvod I -
6 POSKYTNUTÍ INFORMACE DLE ZÁKONA 106-1999 Sb. [DOCX, 14.24 kB] Městský obvod I -
5 POVOLENÍ K VJEZDU [DOC, 38.91 kB] Městský obvod I -
4 POVOLENÍ PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ [DOC, 54.78 kB] Městský obvod I -
3 POŘÁDÁNÍ SPORTOVNÍCH, KULTURNÍCH, NÁBOŽENSKÝCH A DALŠÍCH AKCÍ OBDOBNÉHO CHARAKTERU [DOCX, 20.65 kB] Městský obvod I -
2 UMÍSTĚNÍ PEVNÉ PŘEKÁŽKY [DOC, 39.94 kB] Městský obvod I -
1 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ - DOČASNÝ ZÁKAZ STÁNÍ [DOC, 38.40 kB] Městský obvod I -