Většina formulářů na tomto webu je ve formátu PDF. Nejspolehlivější cestou k jejich otevření je nejdříve je uložit na disk vašeho počítače a teprve poté otevřít standardním prohlížečem PDF souborů (jako je např. Adobe Reader).

Formuláře s odkazem ve sloupci „Vyplnit online“ je možné vyplnit a odeslat elektronicky prostřednictvím Portálu občana města Pardubic.

Stažení formuláře provedete tak, že kliknete na odkaz (název formuláře) pravým tlačítkem myši a zvolíte „Uložit cíl jako...“ nebo „Uložit odkaz jako...“ (v závislosti na tom, jaký prohlížeč používáte). Poté PDF formulář otevřete poklikáním na soubor ve složce, kam jste si ho uložili, nikoliv přímo v internetovém prohlížeči.

Obvod
Městský obvod IV
Název Odbor / Obvod Stáhnout Vyplnit online
Ohlašovací povinnost – přiznání k MP – stavební práce Městský obvod IV op-stav-mo4 [PDF, 136 kB] -
Ohlašovací povinnost – přiznání k MP – ostatní Městský obvod IV op-ost-mo4 [PDF, 128 kB] -
Ohlášení k MP ze psů – FO Městský obvod IV psi-ohlasenifo-mo4 [PDF, 171 kB] -
Odhlášení psa Městský obvod IV psi-odhl-mo4 [PDF, 115 kB] -
Ohlášení k místnímu poplatku ze psů – PO n. FOP Městský obvod IV psi-ohl-pofop-mo4 [PDF, 169 kB] -
Žádost o vrácení MP Městský obvod IV psi-vraceni-mo4 [PDF, 116 kB] -
Komunální odpad – hromadná platba Městský obvod IV tko-hp-mo4 [PDF, 92 kB] -
Komunální odpad – ohlášení vzniku poplatkové povinnosti – nemovitosti Městský obvod IV tko-ohlaseni-mo4 [PDF, 83 kB] -
Komunální odpad – ohlášení zániku poplatkové povinnosti – nemovitosti Městský obvod IV tko-zanik-mo4 [PDF, 80 kB] -
Komunální odpad – osvobození třetího a dalšího dítěte Městský obvod IV tko-o3d-mo4 [PDF, 114 kB] -
Komunální odpad – prohlášení o pobytu – nemovitosti Městský obvod IV tko-pp-mo4 [PDF, 104 kB] -
Komunální odpad – žádost o osvobození Městský obvod IV tko-osvo-mo4 [PDF, 89 kB] -
Komunální odpad – žádost o vrácení přeplatku – dědické řízení Městský obvod IV tko-vpdr-mo4 [PDF, 114 kB] -
Komunální odpad – žádost o vrácení přeplatku Městský obvod IV tko-vracenipp-mo4 [PDF, 113 kB] -
Komunální opdpad – žádost o převedení platby Městský obvod IV tko-prevplat-mo4 [PDF, 86 kB] -
Komunální odpad – čestné prohlášení – nemovitosti – přidělení č. p. – č. ev. Městský obvod IV tko-cpnp-mo4 [PDF, 105 kB] -
Žádost o zvláštní užívání veřejného prostranství Městský obvod IV Zadost_zvlastni-uzivani_verejne_prostranstvi [PDF, 160 kB] -
Žádost o zvláštní užívání místní komunikace Městský obvod IV Zadost_zvlastni_uzivani [PDF, 174 kB] -
Žádost o uzavírku a objížďku komunikace Městský obvod IV Zadost_uzavirka [PDF, 162 kB] -
Žádost – umístění inženýrských sítí v silničním pozemku Městský obvod IV Zadost_ulozeni_siti [PDF, 158 kB] -
Žádost o vydání povolení ke zřízení připojení (sjezdu) Městský obvod IV Zadost_pripojeni_sjezd [PDF, 164 kB] -
Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Městský obvod IV prechodna-uprava-provozu-mo4 [PDF, 145 kB] -
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a žádost o závazné stanovisko ke kácení Městský obvod IV kaceni-povoleni-mo4i [PDF, 110 kB] -
Pokyny k podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les Městský obvod IV kaceni-drevin-mimo-les-mo4 [PDF, 43 kB] -
Oznámení o konání shromáždění Městský obvod IV konani-shromazdeni-mo4 [PDF, 76 kB] -
Oznámení o konání akce Městský obvod IV oznameni-akce-mo4i [PDF, 196 kB] -