Většina formulářů na tomto webu je ve formátu PDF. Nejspolehlivější cestou k jejich otevření je nejdříve je uložit na disk vašeho počítače a teprve poté otevřít standardním prohlížečem PDF souborů (jako je např. Adobe Reader).

Formuláře s odkazem ve sloupci „Vyplnit online“ je možné vyplnit a odeslat elektronicky prostřednictvím Portálu občana města Pardubic.

Stažení formuláře provedete tak, že kliknete na odkaz (název formuláře) pravým tlačítkem myši a zvolíte „Uložit cíl jako...“ nebo „Uložit odkaz jako...“ (v závislosti na tom, jaký prohlížeč používáte). Poté PDF formulář otevřete poklikáním na soubor ve složce, kam jste si ho uložili, nikoliv přímo v internetovém prohlížeči.

Obvod
Městský obvod VI
Název Odbor / Obvod Vyplnit online
Žádost o zasílání údajů pro placení místních poplatků e-mailem [DOCX, 62.53 kB] Městský obvod VI Vyplnit
Žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru [PDF, 238.42 kB] Městský obvod VI -
Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci [PDF, 576.48 kB] Městský obvod VI -
Žádost o umístění pevné překážky [PDF, 503.78 kB] Městský obvod VI -
Žádost o povolení k připojení pozemní komunikace [PDF, 508.83 kB] Městský obvod VI -
Přiznání poplatku za užívání veřejného prostranství [PDF, 227.92 kB] Městský obvod VI -
Oznámení o pořádání veřejné akce MO Pardubice VI [PDF, 446.31 kB] Městský obvod VI -
Oznámení o konání shromáždění MO Pardubice VI [PDF, 503.77 kB] Městský obvod VI -
Žádost o vrácení přeplatku za MO - psi [PDF, 282.05 kB] Městský obvod VI -
Žádost o převedení přeplatku za MP - psi [PDF, 278.71 kB] Městský obvod VI -
Žádost o převedení přeplatku po zemeřelém za MP - psi [PDF, 280.69 kB] Městský obvod VI -
Přiznání k MP ze psů 2009 s označením správce [PDF, 291.65 kB] Městský obvod VI Vyplnit
Odhláška z MP ze psů [PDF, 284.56 kB] Městský obvod VI Vyplnit
Žádost o vrácení přeplatku za TKO [PDF, 284.16 kB] Městský obvod VI -
Žádost o převedení přeplatku za TKO [PDF, 279.57 kB] Městský obvod VI -
Žádost o převedení přeplatku po zemřelém za TKO [PDF, 281.43 kB] Městský obvod VI -
Ohlášení poplatkové povinnosti za TKO (trvalé bydliště) [PDF, 286.20 kB] Městský obvod VI -
Ohlášení poplatkové povinnosti za TKO (stavba i k individ. rekreaci, stavba bez trvalého pobytu) [PDF, 294.49 kB] Městský obvod VI -
Odhláška z MP za TKO (změna trvalého bydliště) [PDF, 285.28 kB] Městský obvod VI -
Odhláška z MP za TKO (úmrtí) [PDF, 285.40 kB] Městský obvod VI -
Odhláška z MP za TKO (stavba k individ. rekreaci, stavba bez trvalého pobytu) [PDF, 289.69 kB] Městský obvod VI -
Žádost o poskytnutí dotaci na akci v rámci Zásad poskytování dotací MO Pardubice VI [PDF, 474.64 kB] Městský obvod VI -
Zvláštní užívání – veřejné prostranství [PDF, 505.39 kB] Městský obvod VI -
Žádost o povolení uzavírka/objížďka [PDF, 520.42 kB] Městský obvod VI -
Žádost o povolení kácení [PDF, 486.45 kB] Městský obvod VI -
Zvláštní užívání – vyhrazené parkování [PDF, 507.87 kB] Městský obvod VI -
Zvláštní užívání – skládka materiálu [PDF, 514.08 kB] Městský obvod VI -
Zvláštní užívání – reklama [PDF, 514.06 kB] Městský obvod VI -
Zvláštní užívání – sport, kultura, akce [PDF, 502.94 kB] Městský obvod VI -
Zvláštní užívání – stavební práce [PDF, 512.06 kB] Městský obvod VI -