Většina formulářů na tomto webu je ve formátu PDF. Nejspolehlivější cestou k jejich otevření je nejdříve je uložit na disk vašeho počítače a teprve poté otevřít standardním prohlížečem PDF souborů (jako je např. Adobe Reader).

Formuláře s odkazem ve sloupci „Vyplnit online“ je možné vyplnit a odeslat elektronicky prostřednictvím Portálu občana města Pardubic.

Stažení formuláře provedete tak, že kliknete na odkaz (název formuláře) pravým tlačítkem myši a zvolíte „Uložit cíl jako...“ nebo „Uložit odkaz jako...“ (v závislosti na tom, jaký prohlížeč používáte). Poté PDF formulář otevřete poklikáním na soubor ve složce, kam jste si ho uložili, nikoliv přímo v internetovém prohlížeči.

Obvod
Městský obvod VI
Název Odbor / Obvod Stáhnout Vyplnit online
Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci Městský obvod VI z-vprojdok-mo6 [PDF, 576 kB] -
Žádost o umístění pevné překážky Městský obvod VI z-upp-mo6 [PDF, 504 kB] -
Žádost o povolení k připojení pozemní komunikace Městský obvod VI z-povppk-mo6 [PDF, 509 kB] -
Přiznání poplatku za užívání veřejného prostranství Městský obvod VI poplatek-verejne-prostranstvi-mo6 [PDF, 228 kB] -
Oznámení o pořádání veřejné akce MO Pardubice VI Městský obvod VI oznameni-verejna-akce-mo6 [PDF, 446 kB] -
Oznámení o konání shromáždění MO Pardubice VI Městský obvod VI oznameni-shromazdeni-mo6 [PDF, 504 kB] -
Žádost o vrácení přeplatku za MO - psi Městský obvod VI psi-preplatek-vratka-mo6 [PDF, 282 kB] -
Žádost o převedení přeplatku za MP - psi Městský obvod VI psi-preplatek-mo6 [PDF, 279 kB] -
Žádost o převedení přeplatku po zemeřelém za MP - psi Městský obvod VI psi-preplatek-umrti-mo6 [PDF, 281 kB] -
Přiznání k MP ze psů 2009 s označením správce Městský obvod VI psi-prihlaseni-mo6 [PDF, 292 kB] -
Odhláška z MP ze psů Městský obvod VI psi-odhlaska-mo6 [PDF, 285 kB] -
Žádost o vrácení přeplatku za TKO Městský obvod VI preplatek-tko-vratka-mo6 [PDF, 284 kB] -
Žádost o převedení přeplatku za TKO Městský obvod VI preplatek-tko-mo6 [PDF, 280 kB] -
Žádost o převedení přeplatku po zemřelém za TKO Městský obvod VI zadost-tko-umrti-mo6 [PDF, 281 kB] -
Ohlášení poplatkové povinnosti za TKO (trvalé bydliště) Městský obvod VI ohlaseni-tko-tb-mo6 [PDF, 286 kB] -
Ohlášení poplatkové povinnosti za TKO (stavba i k individ. rekreaci, stavba bez trvalého pobytu) Městský obvod VI ohlaseni-tko-rd-ro [PDF, 294 kB] -
Odhláška z MP za TKO (změna trvalého bydliště) Městský obvod VI odhlaseni-tko-zmena-bydliste [PDF, 285 kB] -
Odhláška z MP za TKO (úmrtí) Městský obvod VI odhlaseni-tko-mo6-umrti [PDF, 285 kB] -
Odhláška z MP za TKO (stavba k individ. rekreaci, stavba bez trvalého pobytu) Městský obvod VI odhlaseni-tko-mo6-ro [PDF, 290 kB] -
Žádost o poskytnutí dotaci na akci v rámci Zásad poskytování dotací MO Pardubice VI Městský obvod VI zadost-dotace-mo6 [PDF, 475 kB] -
Zvláštní užívání – veřejné prostranství Městský obvod VI zu-verejne-prostranstvi [PDF, 505 kB] -
Žádost o povolení uzavírka/objížďka Městský obvod VI zadost-uzavirka-objizdka [PDF, 520 kB] -
Žádost o povolení kácení Městský obvod VI zadost-povoleni-kaceni [PDF, 486 kB] -
Zvláštní užívání – vyhrazené parkování Městský obvod VI zu-vyhrazene-parkovani [PDF, 508 kB] -
Zvláštní užívání – skládka materiálu Městský obvod VI zu-skladka-materialu [PDF, 514 kB] -
Zvláštní užívání – umístění inženýrských sítí Městský obvod VI zu-umisteni-inz-siti [PDF, 505 kB] -
Zvláštní užívání – reklama Městský obvod VI zu-reklama [PDF, 514 kB] -
Zvláštní užívání – sport, kultura, akce Městský obvod VI zu-sport-kultura-akce [PDF, 503 kB] -
Zvláštní užívání – stavební práce Městský obvod VI zu-stavebni-prace [PDF, 512 kB] -
Zvlaštní užívání – stánky, předzahrádky Městský obvod VI zvlastni-uzivani-stanky-predzahradky [PDF, 516 kB] -