Většina formulářů na tomto webu je ve formátu PDF. Nejspolehlivější cestou k jejich otevření je nejdříve je uložit na disk vašeho počítače a teprve poté otevřít standardním prohlížečem PDF souborů (jako je např. Adobe Reader).

Formuláře s odkazem ve sloupci „Vyplnit online“ je možné vyplnit a odeslat elektronicky prostřednictvím Portálu občana města Pardubic.

Stažení formuláře provedete tak, že kliknete na odkaz (název formuláře) pravým tlačítkem myši a zvolíte „Uložit cíl jako...“ nebo „Uložit odkaz jako...“ (v závislosti na tom, jaký prohlížeč používáte). Poté PDF formulář otevřete poklikáním na soubor ve složce, kam jste si ho uložili, nikoliv přímo v internetovém prohlížeči.

Obvod
Městský obvod VIII
Název Odbor / Obvod Vyplnit online
Přihlášení psa [PDF, 37.27 kB] Městský obvod VIII -
Odhlášení psa [PDF, 11.14 kB] Městský obvod VIII -
Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti - komunální odpad [PDF, 26.01 kB] Městský obvod VIII -
Žádost o vrácení přeplatku za komunální odpad [PDF, 23.97 kB] Městský obvod VIII -
Žádost o zvláštní užívání místní komunikace [PDF, 40.45 kB] Městský obvod VIII -
Žádost o zvláštní užívání místní komunikace pro umístění inženýrských sítí v silničním pozemku [PDF, 33.54 kB] Městský obvod VIII -
Žádost o povolení zřízení nového sjezdu [PDF, 41.37 kB] Městský obvod VIII -
Žádost o povolení kácení stromů rostoucích mimo les [PDF, 24.55 kB] Městský obvod VIII -
Žádost o individuální dotaci [PDF, 308.75 kB] Městský obvod VIII -
Vyúčtování individuální dotace [PDF, 306.98 kB] Městský obvod VIII -