Bc. Jan Nadrchal, primátor města

 • strategie a rozvoj města
 • veřejné zakázky
 • projektový management


Mgr. Jakub Rychtecký, 1. náměstek primátora

 • ekonomika a rozpočet
 • školství
 • sport
 • sociální politika
 • zdravotnictví


René Živný

 • cestovní ruch a destinační management
 • územní plánování
 • urbanismus a architektura
 • oblast energetiky města
 • informační technologie


Jiřina Klčová

 • kultura
 • dotační politika
 • životní prostředí
 • správa kapitálových podílů společností


Ing. Jan Hrabal

 • doprava
 • investiční výstavba
 • správa majetku města