Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. objednala provedení deratizace kanalizační sítě. Deratizace probíhá dle harmonogramu provádění deratizace kanalizační sítě. S touto deratizací kanalizačního řádu může korespondovat zvýšený pohyb potkanů mimo kanály (po pozření návnad).


Město Pardubice provádí v průběhu kalendářního roku „ohniskovou deratizaci“. Konkrétní podněty – výskyt nor na pozemcích města řeší operativně prostřednictvím společnosti Destrol. Nicméně musí jít o konkrétní popis výskytu (nory) nebo o výskyt v domech ve vlastnictví města. V ostatních nemovitostech je provedení deratizačních opatření vždy v režii vlastníka. Toto je i v případě pozemků.

Harmonogram deratizace kanalizační sítě pro rok 2023 


Týden od 18. 9. – 22. 9. 2023 
Svítkov, Popkovice, Dražkovice, Nové Jesenčany, Jesničánky.
Rosice n.L., Trnová, Doubravice, Ohrazenice.

Týden od 25. 9. – 29. 9. 2023 
Pardubičky, Černá za Bory, Nemošice.
Hůrka, Spojil, Dubina, Studánka, Slovany.
Kontrola účinnosti deratizace vč. likvidace uhynulých hlodavců. Doplnění nástrah.

Týden od 2. 10. – 6. 10. 2023 
Dukla-po ulici Teplého, Višňovka-po ulici Pichlova, Vinice, sídliště Drážka.
Polabiny I, II, Kréta, Cihelna.
Kontrola účinnosti deratizace vč. likvidace uhynulých hlodavců. Doplnění nástrah.

Týden od 9. 10. – 13. 10. 2023 
Dukla-od ulice Teplého po železniční trať, Višňovka-od ulice Pichlova po železniční trať, Polabiny III-V, sídliště Tesla, Bílé předměstí.
Kontrola účinnosti deratizace vč. likvidace uhynulých hlodavců. Doplnění nástrah.

Týden od 16. 10. – 20. 10. 2023 
sídliště Závodu míru, střed města, Karlovina.
Kontrola účinnosti deratizace vč. likvidace uhynulých hlodavců. Doplnění nástrah.

Týden od 23. 10. – 27. 10. 2023 
Kontrola účinnosti deratizace vč. likvidace uhynulých hlodavců.