Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje má novou cisternovou automobilovou stříkačku, její nákup financovalo město Pardubice

V sobotu 4. května došlo v areálu Automatických mlýnů ke slavnostnímu předání nové cisternové automobilové stříkačky Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje, jejíž pořízení zafinancovalo město Pardubice 10 miliony korun.


„Práce hasičů je nesmírně náročná. Jsou vždy připraveni a bez ohledu na čas nebo obtížnost situace nasazují svůj život s neuvěřitelnou odvahou a profesionalitou. Jejich práce je často nebezpečná a náročná, ale nikdy neváhají, když jde o záchranu životů nebo majetku. Proto je velmi důležité podporovat je a poskytnout jim k jejich práci co nejlepší podmínky,” přiblížil primátor města Pardubic Jan Nadrchal. “Za to, s jakým nasazením denně riskují své životy, a to se nebavíme jen o požárech, ale o dalších katastrofách jako jsou například záplavy, nebo dopravní nehody, jim patří velký dík,” dodal primátor Nadrchal.

„Podpory od města Pardubice si velmi vážíme a jsme rádi, na jak dobré bázi dlouhodobě funguje. Nyní díky této podpoře získáváme novou cisternovou automobilovou stříkačku, která nahradí model z roku 2005, který naopak my věnujeme jednotce sboru dobrovolných hasičů Městského obvodu Pardubice I,” uvedl ředitel Hasičského sboru Pardubického kraje plukovník Aleš Černohorský a dodal, že HZS Pardubického kraje díky novému automobilu posune úroveň požární ochrany ve městě na novou úroveň.

O finančním daru pro HZS Pardubického kraje rozhodlo jednohlasně zastupitelstvo již v roce 2021, nicméně od začátku bylo stanoveno, že město bude tento dar vyplácet ve třech splátkách po dobu tří let, a proto došlo k předání automobilu až nyní. „Jako město podporujeme profesionální hasiče dlouhodobě a pravidelně. Ročně hasičskému sboru přispíváme 3,7 milionu korun na pokrytí investičních a neinvestičních výdajů, jež souvisejí s jejich prací,” doplnil náměstek primátora zodpovědný za rozpočet Jakub Rychtecký, a připomněl, že město v letošním roce reagovalo na čtyřmilionový příspěvek Pardubického kraje a schválilo navíc finanční příspěvek ve výši 3 miliony korun, díky kterému si HZS Pardubického kraje pořídí nový moderní velitelsko-spojový automobil.

Ke slavnostnímu předání došlo na den svatého Floriána – patrona hasičů. Celé dopoledne v prostorách Automatických mlýnů byl uspořádán doprovodný program pro děti a ukázky v soutěži TFA (Toughest Toughest Firefighter Alive – Nejtvrdší hasič přežije), která zahrnuje nejtěžší hasičské disciplíny.

K ochraně našich statečných hasičů a jejich nové technice požehnal na závěr ceremoniálu Jeho Excelence Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D.

 

Tiskový úsek