Informace o nevyužitých lokalitách v Pardubickém kraji, které již neplní svůj původní účel a jsou určeny k prodeji, případně k pronájmu. Nabídka brownfieldů.

Národní databáze brownfieldů agentury CzechInvest.