V rámci aktivity si žadatel zvolil povinně volitelná témata:

  • Implementace aktivit MAP pro realizaci povinného opatření č. 2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání (součástí tématu bude také finanční gramotnost.)
  • Implementace aktivit MAP pro realizaci povinného opatření č. 3 Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

Jako volitelné téma bylo vybráno Polytechnické vzdělávání, které bylo v rámci MAP I stanoveno jako jedna z priorit.