Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu

Český telekomunikační úřad oznamuje, že v tomto regionu bude zahájeno uvádění do
provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což bude znamenat pro obyvatele zlepšení
kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. Nicméně uvedená skutečnost může
za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu
přes anténu.
Tato nepříjemná situace může být způsobena tím, že nové mobilní rádiové sítě
využívají kmitočty, které dříve byly určeny k šíření televizního vysílání a nyní, po přechodu
televizního vysílání na standard DVB-T2, jsou určeny pro nové mobilní sítě. Abychom mohli
společně případné technické problémy, pokud se vyskytnou, co nejdříve vyřešit, seznamte se
se zde uvedenými informacemi, abyste mohli i nadále nerušeně sledovat televizi přes anténu
a zároveň také využívat nové mobilní služby.

Více v přiloženém pdf dokumentu.