Informace k daňovému milostivému létu 2023

Informujeme občany, že Zastupitelstvo města Pardubic přijalo dne 18. 9. 2023 usnesení č. Z/721/2023, kterým se připojuje v oblasti místních poplatků k daňovému milostivému létu.

Konkrétně se jedná o místní poplatek za

  • obecní systém odpadového hospodářství
  • povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst
  • užívání veřejného prostranství.

Aby vznikl dlužníkovi nárok na odpuštění příslušenství místního poplatku (tzn. zvýšení poplatku a exekuční náklady), musí se jednat o nedoplatek na některém z výše uvedených místních poplatků (příp. na všech třech), který vznikl do 30. 9. 2022 a do doby podání žádosti nebyl uhrazen. V případě podání žádosti o odpuštění musí být nedoplatek na místním poplatku uhrazen nejpozději do 30. 11. 2023, v případě nedoplatku nad 5 000 Kč není nutné jej v uvedené lhůtě hradit, stačí do tohoto data požádat o úhradu ve splátkách.

Dlužník, tj. fyzická osoba, může o odpuštění příslušenství poplatku požádat do 30. 11. 2023 na příslušném úřadu městského obvodu.

Žádost je k dispozici na adrese Formuláře ke stažení cesta www.pardubice2.cz, část Formuláře ke stažení, odkaz Místní poplatky, a samozřejmě k vyzvednutí na úřadu městského obvodu. Žádost lze vyplnit, naskenovat a zaslat e-mailem, případně doručit osobně či poštou. V případě dlužníků majících nedoplatky vůči městskému obvodu Pardubice II zasílejte tyto žádosti na e-mail podatelna@umo2.mmp.cz.