Informace k poštovním poukázkám na komunální odpad – částka 1300 Kč

Mnozí z Vás obdrželi poštovní poukázku na částku 1300 Kč a přitom mají poplatek za odpad uhrazen. Jedná se o poplatek za odpad z titulu vlastnictví nemovitosti, v níž nemá nikdo hlášen trvalý pobyt, nikoli za trvalý pobyt fyzické osoby. Do roku 2021 byli všichni majitelé bytů a rodinných domů, kteří měli trvalý pobyt v Pardubicích, od tohoto typu poplatku osvobozeni, od roku 2022 bylo toto osvobození vyhláškou zrušeno. Proto je na poukázkách částka 1300 Kč, 650 Kč za rok 2022 a 650 Kč za rok 2023.

Pokud v takovém bytě má nějaká osoba nahlášena trvalý pobyt, je vlastník nemovitosti od poplatku osvobozen. Pokud jste tedy majitelem nemovitosti, v níž má někdo hlášen trvalý pobyt, napište na adresu podatelna@umo2.mmp.cz mail, v němž nám tuto informaci sdělíte. V mailu, prosím, uveďte identifikaci sebe (jméno, příjmení, adresa), identifikaci své nemovitosti (adresa, číslo bytu) a identifikaci osoby, která v ní má hlášený trvalý pobyt (jméno, příjmení, datum narození). Následně budete od tohoto poplatku osvobozeni. Bohužel nemáme jiný způsob, jak informace ohledně osob hlášených v konkrétních bytech získat.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.