INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ČLENSTVÍ V OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍCH

Zájemci o pozici člena okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konající se ve dnech 20. a 21. září 2024, se mohou hlásit na Úřadu městského obvodu Pardubice II, Chemiků 128, 530 09 Pardubice, a to:

  • osobně – v provozní době úřadu
  • telefonicky – 466 798 637 - p. Marišlerová nebo 466 798 629 - Ing. Bodláková
  • e-mailem – karolina.marislerova@umo2.mmp.cz (do e-mailu napsat jméno, příjmení, datum narození, bydliště a telefonní kontakt)

 

Volby se konají v pátek 20. 9. 2024 v době od 14 do 22 hodinv sobotu 21. 9. 2024 v době od 8 do 14 hodin. Poté následuje sčítání hlasů a odvoz výsledků na Magistrát města Pardubic.

Členem okrskové volební komise může být státní občan ČR, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let, u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva a který není kandidátem pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje.

Odměna za výkon funkce:

Předseda okrskové volební komise – 2.200,- Kč

Místopředseda okrskové volební komise - 2.100,- Kč

Člen okrskové volební komise - 1.800,- Kč