Popis akce

Zahájeníčervenec 2021
Dokončenízáří 2021
ZhotovitelSlužby města Pardubic a.s.
Autor projektuIng. Petr Novotný, Ph.D.
...Nadpis

Návrh

Ulice Jiřího Potůčka tvoří hranici mezi městskými obvody II a VII a samotná ulice se až po křižovatku s ul. Karla Šípka nachází ještě na území MO Pardubice II. Rozvíjející se výstavba nové Trnové se tedy odehrává na území sedmého obvodu, ale má zřetelný přesah i na dvojku.

V roce 2021 by měla být zprovozněna nová Poliklinika Trnová v sousedství budovy SBD Družba a v souvislosti s dalšími záměry CZ Stavebního holdingu se připravuje přestavba prostoru u SBD. Vznikne zde nová křižovatka, která bude v budoucnu sloužit i k dopravní obsluze dalších bytových domů v Trnové. Součástí stavby nové křižovatky budou rovněž úpravy přechodu pro chodce včetně zřízení bezpečnostního středového ostrůvku.

Rovněž by se měla uskutečnit výstavba zcela nového chodníku podél severní strany ulice Jiřího Potůčka od SBD po ulici Jana Kubiše (investice MO Pardubice VII).

V návaznosti na popsané záměry zadal městský obvod Pardubice II projektovou dokumentaci na stavební úpravy dalších dvou přechodů pro chodce na této ulici, tj. u „Áček” a u křižovatky s ul. Karla Šípka (u Lumpária). I na těchto dvou přechodech by tedy měly vzniknout ostrůvky a úprav se dočká i napojení přechodu na stávající chodníky tak, aby vyhovovalo platným parametrům bezbariérovosti. Současně bude rekonstruován i chodník v úseku od vjezdu ke garážím po ulici Karla Šípka. Tato akce MO Pardubice II byla nakonec zahájena jako první.

Rekapitulace (Kč)

Komunikace a zpevněné plochy
2 739 355,37
Veřejné osvětlení
168 568,00
Vedlejší rozpočtové náklady
73 000,00
Cena celkem
2 739 355,37
Cena celkem včetně DPH
3 314 620,00