Popis akce

Zahájenísrpen 2021
Dokončenílistopad 2021
ZhotovitelMIROS Pardubice a.s.
ProjektHIGHWAY DESIGN, s.r.o.


...Nadpis

Původní stav

Ulice Karla Šípka se nachází v Zóně 40 a na sedmimetrové vozovce parkovala podélně auta, čímž byl komlikován průjezd. V ulici byla umístěna dvě otevřená kontejnerová stanoviště, která byla zdrojem častého nepořádku. Souběžný chodník s povoleným vjezdem cyklistů byl od vozovky oddělen travnatým pásem, který vzhledem k umístění četných inženýrských sítí neumožňoval umístění vzrostlé zeleně.

Nový stav

Projekt navrhl využití travnaté refýže pro kolmé parkování, přičemž na nově vzniklých parkovištích byla použita zatravňovací dlažba s cílem zadržení části dešťové vody. Samotná vozovka dostala nový živičný kryt a po úpravách má šířku 6 m. Chodník byl rovněž rekonstruován při zachování stávajících rozměrů. S cílem zklidnění dopravy byly na vozovku umístěny dva široké zpomalovací prahy v místech přecházení chodců. U křižovatky s ulicí Jiřího Potůčka došlo rovněž k úpravě stávajícího přechodu pro chodce, který byl doplněn o bezpečnostní ostrůvek.

V místech obou stávajících kontejnerových stanovišť byly vybudovány nové, kapacitnější přístřešky se stěnami z betonových tvárnic, zastřešením šikmou střechou z trapézového plechu a výplněmi otvorů z tahokovu. Ze strany od chodníku jsou otevřené vstupy, ze strany vozovky uzavřená vrata, která by měla omezit (zkomplikovat) zneužívání kontejnerů pro umísťování nežádoucího odpadu přivezeného neoprávněně autem.

V rámci sadových úprav byly na základě dendrologického posouzení pokáceny tři neperspektivní stromy, které byly nahrazeny výsadbou sedmi stromů nových. V pásu u chodníku jde o 5 ks jeřábu duryňského, který zde již byl před časem vysazen a vytvořil základ nového stromořadí. Dále byly vysazeny dva javory k blízkému sportovišti.

Akce byla zahrnuta do žádosti o dotaci Státního fondu podpory investic z programu Regenerace sídlišť, přičemž dotace byla koncem března 2021 schválena ve výši 3,2 mil. Kč.

Rekapitulace (Kč)

Dopravní plochy4 471 497,66
Přeložka kabelu VO249 536,95
Sadové a terénní úpravy148 195,40
Kontejnerové přístřešky709 462,65
Vedlejší rozpočtové náklady91 300,00
Cena celkem5 669 992,66
Cena celkem včetně DPH6 860 691,12

Fotogalerie - porovnání stavu před a po úpravách