Předseda:
Bc. Mária Ministrová

Tajemník výboru:
Petra Lemberková

Členové:
Pavlína Černíková
Jiří Doležal
Klára Hlaváčová
Mgr. Jiřina Klírová
Mgr. Kateřina Skřeková Milerová
Mgr. Petra Šimečková