Členové komise

JménoNominovala strana/seskupení
Ivana Dolečková – předsedkyně
ANO 2011
Monika Kopecká – místopředsedkyně
SPOLEČNĚ PRO PARDUBICE
Radka Jelínková
ANO 2011
Jana Maškalíková
ANO 2011
Karel Šťastný
SPOLEČNĚ PRO PARDUBICE
Jaroslava Shejbalová
Žijeme Pardubice
Monika Van Leeuwen
Žijeme Pardubice
Gabriela Chovancová
Piráti: 42projektu.cz
Zdeněk Novotný
NAŠE PARDUBICE – "Nechme město rozkvést"
Marie Hubálková
SPOLU
Pavel Krajhanzl
SPD a nezávislí s podporou Trikolory
Lidye Dobrkovská
odborník s právem hlasovacím – Rada seniorů
Petr Krejčí
odborník s právem hlasovacím – Sociální služby města Pardubic
Daniela Víznerová (OSV) – tajemník komise


Pozn.: Jména jsou uváděna bez titulů