Předseda:
Ing. Vlastislav Mácha

Tajemník výboru:
Ing. Lenka Vacinová

Členové:
Michal Jeníček
Jan Končinský
Pavel Kožíšek
Mgr. Enčo Minčev, Ph.D.
Ing. Aleš Pék
JUDr. Petr Tomášek, Ph.D.