Jmenný seznam

Starosta (neuvolněný)
Jan Procházka

725 383 452
jan.prochazka@umo4.mmp.cz

Ing. Tomáš Pelcman
externí ekonom
466 859 848
tomas.pelcman@umo4.mmp.cz
Tajemnice
Mgr. Naděžda Peterová

466 859 847, 605 798 844
nadezda.peterova@umo4.mmp.cz

Kancelář úřadu

Ing. Iva Matušková                              vedoucí odboru

466 859 845, 605 825 600
iva.matuskova@umo4.mmp.cz

Bc. Lucie Pejskarová, DiS.- referent
Úsek sekretariátu, podatelny a CzechPOINT

466 859 852, 733 517 465
lucie.pejskarova@umo4.mmp.cz

Jitka Korečková, DiS. - referent
Úsek přestupků
466 859 843, 734 863 279
jitka.koreckova@umo4.mmp.cz

Bc. Petra Vašíčková, DiS. - referent
Úsek ochrany přírody a krajiny

732 927 355
petra.vasickova@umo4.mmp.cz

Odbor investic, dopravy a hospodářské správy 
Ing. Tereza Hybská
vedoucí odboru

466 859 842, 734 863 055
tereza.hybska@umo4.mmp.cz

Stanislav Novák
Referent investic, vedoucí pracovní čety

466 859 846, 605 203 191
stanislav.novak@umo4.mmp.cz

Odbor ekonomický a vnitřních věcí
Gabriela Bížová, DiS.
vedoucí odboru 
466 859 840, 793 961 738
gabriela.bizova@umo4.mmp.cz
Renata Tichá - referent
Úsek ekonomických a vnitřních věcí, správce místního poplatku – psi (pokladna, ověřování)

466 859 849, 734 863 278
renata.ticha@umo4.mmp.cz

Marcela Macounová - referent
Úsek administrace dotací, správce místního poplatku – TKO, VP

466 859 844, 734 863 285
marcela.macounova@umo4.mmp.cz