Jmenný seznam

Starosta (neuvolněný)
Jan Procházka

725 383 452
jan.prochazka@umo4.mmp.cz

Tajemnice
Mgr. Naděžda Peterová

466 859 847
nadezda.peterova@umo4.mmp.cz

Kancelář úřadu

Ing. Iva Matušková
Úsek sekretariátu, podatelny a CzechPOINT

466 859 845 
iva.matuskova@umo4.mmp.cz

Jitka Korečková, DiS.
Úsek přestupků
466 859 843
jitka.koreckova@umo4.mmp.cz

Bc. Petra Vašíčková - externí pracovník
Úsek ochrany přírody a krajiny

732 927 355
petra.vasickova@umo4.mmp.cz

Odbor investic, dopravy a hospodářské správy 
Ing. Tereza Hybská
vedoucí odboru

466 859 842
tereza.hybska@umo4.mmp.cz

Stanislav Novák
Referent investic, vedoucí pracovní čety

466 859 846
stanislav.novak@umo4.mmp.cz

Odbor ekonomický a vnitřních věcí

Vedoucí odboru (momentálně funkce neobsazena)

466 859 848

Gabriela Bížová, DiS.
Úsek ekonomický a mzdový
466 859 840
gabriela.bizova@umo4.mmp.cz
Renata Tichá
Úsek ekonomických a vnitřních věcí, správce místního poplatku – psi

466 859 849
renata.ticha@umo4.mmp.cz

Marcela Macounová
Úsek administrace dotací, správce místního poplatku – TKO, VP

466 859 844
​​​​​​​marcela.macounova@umo4.mmp.cz