Předseda:
RNDr. Josef Kubát

Tajemník výboru:
Pavlína Kučerová

Členové:
Jan Končinský
Mgr. Jiřina Klírová
Ing. Jan Lihart
Ing. Michal Sláma, MBA