V současné době na území města žije zhruba 21000 cizinců se kterými pracují nestátní neziskové organizace. Situace začala být pro město nepřehledná a proto byla zřízena pozice Koordinátora pro cizince. Koordinátor spolupracuje se zástupci velkých zaměstnavatelů, pracovních agentur, ubytovatelů, NNO, Policií ČR, Cizineckou policií a OAMP. Koordinuje aktivity cizinecké problematiky ve městě. Zjišťuje aktuální poznatky z terénu a jednotlivých organizací a přenáší je na vedení města.

V rámci oblasti protidrogové problematiky a prevence kriminality koordinátor sleduje a vyhodnocuje poznatky z této oblasti. Spolupracuje s dotčenými institucemi působícími na území města. Navrhuje vhodná řešení vzniklých problémů.

Kontakt na koordinátora pro cizince a manažera prevence kriminality:
Robert Marx, Magistrát města Pardubic, U Divadla 828 - 2. patro, kancelář č. 212, tel.: 466 859 773