Zařazení
Média

Otevření zastávky Pardubice centrum

V souvislosti s mimořádnou událostí u zastávky Pardubice centrum dojde k omezení programu plánovaného na sobotu 8. 6. 2024. Doprovodný program v podobě představení nových vozidel pro Pardubický kraj na zastávce Pardubice centrum se ruší. Všechny plánované historické vlaky vedené motorovými vozy "Hurvínek" a elektrickou jednotkou "pantograf" pojedou, ale nebudou vedeny v úseku Pardubice hl. n. - Pardubice centrum.

Podrobnosti zde https://www.cd.cz/vlakem-na-vylet/vylet/pardubice-hradec-kralove-slatinany/pojedte-pantografem-nebo-hurvinkem-na-netradicni-vylet/17958 

 

Uzavírka budovy radnice na Pernštýnském náměstí - ÚT 14. KVĚTNA

Vzhledem k plánované odstávce elektřiny bude v úterý 14. května 2024 pro veřejnost uzavřena budova radnice na Pernštýnském náměstí.

Plánované odpolední vítání občánků ve Společenském sále proběhne standardně.

Podatelna bude otevřena jen v budově magistrátu na náměstí Republiky 12.

Děkujeme za pochopení.

Nahodilá těžba v lokalitě Trnová - ulice Jozefa Gabčíka

Odbor životního prostředí Magistrátu města Pardubice – jako pověřený správce městských lesů – plánuje cca od čtvrtka 7. 3. 2024 zahájení těžby na městských lesních pozemcích v lokalitě Trnová.

V rámci tzv. nahodilé těžby dojde k odstranění souší, vývratů, zlomů a poškozeních lesních dřevin.

Během těžby bude zakázáno vstupovat do porostů, kde se provádí těžba a kde dochází k manipulaci a dopravě dříví.

Po dokončení těžby a odvozu vytěžené dřevní hmoty se upraví dotčené lesní cesty.

 

Těžba rizikových stromů (Staročernsko - Sezemice)

Odbor životního prostředí Magistrátu města Pardubic jako pověřený správce městských lesů plánuje, v případě příznivého počasí, na úterý 30. 1. a středu 31. 1. od 9 hod těžbu rizikových stromů podél komunikace Staročernsko – Sezemice. Z důvodu zajištění bezpečnosti na komunikaci a nutnosti občasného pozastavení dopravy budou práce prováděny v součinnosti s Městskou policií Pardubice.

Dopravní omezení od 1. června 2024

V sobotu 1. června začnou dlouho avizovaná dopravní omezení v souvislosti s rekonstrukcí Wonkova mostu, která budou trvat až do podzimu příštího roku. Oprava je nutná kvůli nevyhovujícímu technickému stavu mostu. Kvůli probíhajícím pracím bude provoz zúžený do dvou pruhů. Aktuální dopravní situaci sledujte na webu www.wonkac.cz.

Ve stejném termínu, tedy od soboty 1. června, Ředitelství silnic a dálnic zcela uzavře ulici Poděbradskou mezi okružní křižovatkou u Globusu a okružní křižovatkou Trnová. Důvodem uzavírky je stavba severovýchodního obchvatu města. Městská hromadná a individuální doprava bude vedena po objízdných trasách. Uzavírka potrvá do 31. srpna letošního roku. Pro pěší a cyklisty bude k dispozici koridor v západní části okružní křižovatky. Více informací o stavbě najdete na www.rsd.cz.

Havárie - křižovatka - "Hradecká x Studentská x Bělehradská"

  • Při havárii došlo k poničení kabeláže, a tak v těchto chvílích probíhá její výměna. Pokud vše půjde bez problémů, vrátí se křižovatka do původního stavu v podvečerních hodinách.
  • Do té doby bude i nadále na místě řídit provoz Policie České republiky.

Protest zemědělců - doprava ve městě (čtvrtek 22. února)

Dnešní protest zemědělců ovlivní i dopravu ve meště. 

KDE: na kruhovém objezdu u Globusu & na kruhovém objezdu na Dubině.
KDY: dopoledne. 

  • V 10 hodin vyrazí jedna kolona z Křičně -> Lázně Bohdaneč -> kruhový objezd u Globusu.
  • Druhá kolona vyjede z Ostřetína -> Holice -> Sezemice -> kruhový objezd na Dubině.

Pieta za Jana Palacha

Přijďte v úterý 16. ledna k Východočeskému divadlu uctít památku Jana Palacha, ať už položením květiny nebo zapálením svíčky / Pieta bude probíhat celý den.

V květnu navštivte zajímavou expozici ve stálém úkrytu civilní ochrany

Pardubický magistrát zpřístupnil v říjnu loňského roku veřejnosti a základním školám jeden ze stálých úkrytů civilní ochrany. V tomto stále plně funkčním a moderním úkrytu je umístěna velmi zajímavá expozice, která se týká nejen ochrany obyvatelstva a všeho s tím souvisejícího. Každý zde najde informace o možných zdrojích rizik na území města, ale také o tom, jak je možné se chránit v případě, kdy na jeho území dojde ke vzniku mimořádné události, která může ohrozit zdraví či život každého z nás.

Prohlídky pro veřejnost / Erno Košťála 1012, Pardubice:

28. května 11–17 hodin

29. května 13–18 hodin

Nahodilá těžba podél komunikace Hůrka

Odbor životního prostředí pardubického magistrátu jako pověřený správce městských lesů plánuje v případě příznivého počasí na úterý 26. 3. od 9:30 hod těžbu rizikových stromů podél komunikace Hůrka.

Z důvodu zajištění bezpečnosti na komunikaci a nutnosti občasného pozastavení dopravy budou práce prováděny v součinnosti Městskou policií.

Předběžně se jedná o zásah na cca 2 hod, jedná se o odstranění několika souší, poškozených dřevin a nevhodně rostoucích dřevin podél komunikace.

 

Konzultační den pro podnikatele z Pardubického kraje

Agentura pro podnikání a inovace ve spolupráci s agenturou CzechInvest, CzechTrade, TAČR, KS MAS Pardubického kraje a Pardubickým podnikatelským inkubátorem P-PINK Vás zve k účasti na konzultačním dni určeném pro firmy a podnikatele z Pardubického kraje.

Kdy: 27. února 2024

Čas: zvolíte si čas od 9:00 do 14.30

Účast je zdarma po předchozí registraci ZDE

Formou individuálních konzultací se zástupci vybraných institucí budete moci prodiskutovat možnosti veřejné podpory aktuálních potřeb i budoucích záměrů Vaší firmy. 

Více informací ZDE

 

Výměna průkazek – Senior Taxi

Do 14. ledna 2024 funguje pro službu Senior Taxi stávající průkazka, avšak po 14. lednu už nebude možné na ni jezdit v režimu Senior Taxi, a tak je nutné ji vyměnit. KDE: na odboru sociálních věcí v ulici U Divadla 828, 2. patro. KDY: každý pracovní den od 8 do 11 hodin a v pondělí a ve středu navíc i odpoledne v době od 12 do 17 hodin. Pro výměnu průkazu je nutné, aby si žadatelé s sebou vzali občanský průkaz, případně průkaz ZTP, ZTP/P. Pokud žadatel nemůže přijít osobně, může za sebe poslat zástupce s plnou mocí.